search
Sök
menu
Meny

Frivilligcentralen, för dig som behöver hjälp eller vill hjälpa andra

På grund av coronaviruset behöver fler ha hjälp i sin vardag. Vill du eller din förening hjälpa till? Eller behöver du hjälp med något av någon annan? Hör av dig.

Är du i riskgrupp? Vi kan hjälpa dig med sådant som kan underlätta din vardag.

Till dig som är i riskgrupp

Vill du ha hjälp eller vill du hjälpa till?

Om du behöver hjälp eller vill hjälpa till är du välkommen att höra av dig till oss:

Vardagar kl 09-12 Ring till kontaktcenter på telefonnummer 036-10 50 00

Du som är med i en förening eller annan sammanslutning och vill hjälpa hjälpa andra, hör av dig till:

E-post till Caroline Fronér

Du som har övriga frågor, skicka e-post:

E-post till oss Frivilligcentralen

Du hittar oss även på Facebook:

Frivilligcentralen på Facebooklänk till annan webbplats

Har du ett uppdrag till frivilliga eller volontärer?

Har din förening, organisation eller verksamhet behov av frivilliga / volontärer?
Då är Frivilligcentralen en väg in!

Anmäl ditt intresse via webbformuläret nedan. Vi kommer därefter att kontakta dig för dialog och registrering.

Enstaka uppdrag eller återkommande
Enstaka uppdrag eller återkommande


Vill du ha en telefonvän?

Om du känner dig ensam och vill prata i telefon med någon kan du kontakta Frivilligcentralen. Berätta vilka tider som passar dig, så sätts du ihop med en grupp.

Så här gör du

  1. Ring tel nr: 036-10 21 13, och säg att du vill ha en telefonvän
  2. Bekräfta tid och datum för samtalet
  3. Ring 08-5000 5000 på utsatt tid
  4. Slå den sexsiffriga koden du fått
  5. Prata!

Tjänsten är gratis, och du betalar endast enligt ditt vanliga minutpris för samtal. I samtalen finns det även med en telefonvärd som hjälper till att hålla igång samtalet.

Vad är frivilligt arbete?

Frivilligt arbete innebär att du gör något ideellt, för en medmänniska, förening eller organisation. Uppdragen är alltid oavlönade, ersätter inte ordinarie personal eller arbete och kan vara av kortare eller längre karaktär. Exempel på uppdrag:

  • medverkan vid olika slag av arrangemang och folkfester
  • medverkan i olika kultur- och fritidsaktiviteter
  • stöd inom föreningsverksamheter som kräver särskilda insatser
  • vara en resurs i kommunens sociala verksamheter (t.ex. äldreomsorg, funktionshinderomsorg)

Som frivilligarbetare har du möjlighet att dela/få erfarenheter och insyn i verksamheter som du är intresserad av, känna glädje och uppskattning samt få möjlighet att knyta kontakter med andra. Värdefulla erfarenheter oavsett ålder och bakgrund.

Vad är Frivilligcentralen?

Frivilligcentralen är en kontaktyta – både för dig som vill göra ett frivlligarbete och för dig som har behov av en frivillig insats. Här kan du engagera dig ideellt utan att binda dig till en förening eller organisation. Och du kan få hjälp utan att vara medlem i en organisation.

Frivilligcentralen är politiskt och religiöst neutral med demokratiska värderingar som grund. Uppdragen är frivilliga och därmed oavlönade och fungerar som komplement till offentlig och privat verksamhet. Uppdragen ersätter inte några befintliga arbetsuppgifter.

Vad är Frivilligcentralens uppgift?
Vi samordnar och förmedlar frivilligt arbete i Jönköpings kommun och fungerar som en social arena för personer som är i behov av gemenskap, stöd och uppmuntran. Genom förbättrad samverkan mellan oss i kommunen och den ideella sektorn skapar vi förutsättningar för välfärd, integration, mångfald, demokrati och folkhälsa.