search
Sök
menu
Meny

Daglig verksamhet, fysiskt funktionshinder

Du som har ett fysiskt funktionshinder eller en funktions­nedsättning kan beviljas daglig verksamhet i form insatsen Stöd till arbetsträning och studier.

Introduktion

Insatsen påbörjas med ett introduktionssamtal då du får information om insatsen och hur processen går till.Därefter påbörjas kartläggningen som består av en serie samtal där bland annat arbetslivserfarenhet, studiebakgrund, resurser och färdigheter sammanställs.

Arbetsträning

Att ha en arbetsträningsplats innebär att du får möjlighet att träna din arbetsförmåga i en reell arbetsmiljö med regelbunden uppföljning och med stöd av arbetskonsulent. Stödet ges utifrån dina behov och önskemål.

Studier

Du kan i vissa fall erbjudas individuellt stöd för att genomföra grundskole-, gymnasie-, eller högskolestudier utifrån dina behov.

Stödet

Stödet innebär till exempel planering av processen, kontakt med arbetsplatser/studieanordnare, samtal, stöd att skriva cv och personlig brev, matchning mot arbetsmarknaden.