search
Sök
menu
Meny

Daglig verksamhet, psykiskt funktionshinder

Du som har ett psykiskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder kan beviljas daglig verksamhet. Arbetslivsinriktad daglig verksamhet ska stärka dina individuella förutsättningar att nå dina mål.

Detta sker genom ett återhämtningsinriktat arbetssätt exempelvis genom motiverande samtal med en arbetskonsulent.

Verksamheten består av

  • Introduktion
  • Stöd till arbete och studier
  • Arbetsplatsliknande sysselsättning

Introduktion

För att kunna ta ställning till vilken inriktning inom arbetslivsinriktad daglig verksamhet du ska välja genomförs inledningsvis en introduktion. I den kartläggs dina önskemål, färdigheter och resurser. Under introduktionen ges kunskap om vad de olika inriktningarna inom Arbetslivsinriktad daglig verksamhet innebär.

Stöd till arbete och studier

Stöd till arbete och studier på öppna arbetsmarknaden innebär att du får möjlighet att pröva din arbetsförmåga i en reell arbetsmiljö med regelbunden uppföljning och stöd av en arbetskonsulent.

Arbetsplatsliknande sysselsättning

Arbetsplatsliknande sysselsättning innebär att du får möjlighet att ha en meningsfull sysselsättning där du kan utveckla dina färdigheter såsom uthållighet, få och följa instruktioner, social träning och prova på olika sorters arbetsuppgifter.

Verksamheterna arbetar bland annat utifrån återhämtningsinriktat arbetssätt och motiverande samtal (MI).