search
Sök
menu
Meny

Stöd till arbete och studier

Vi erbjuder stöd och hjälp av en arbetskonsulent till arbete och studier för att hjälpa dig att komma ut på arbetsmarknaden och nå en anställning/arbetsträning/studier.

Stödet är helt individanpassat för dig som har psykiskt funktionshinder eller neuropsykiatriskt funktionshinder.

Processen för att nå anställning/arbetsträning/studier, utgår från dina önskemål, intressen, styrkor och erfarenheter. Stödet innebär t.ex. planering av processen, kontakt med arbetsplatser/studieanordnare, samtal, stöd i att skriva CV och personligt brev, matchning mot arbetsmarknaden.

Individual placement and support, IPS

Stöd till arbete och studier arbetar utifrån arbetsmetoden Individual placement and support, IPS (Socialstyrelsen 2012). Verksamheten fick statsmedel 2012-2013 för att implementera IPS, forskningen visar att det är den mest framgångsrika arbetsrehabiliteringsmodellen för att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning att hitta, få och behålla ett arbete.

Hur jobbar vi i Jönköping?

Vi jobbar efter tankesättet att alla människor som vill kan jobba med rätt stöd. Genom IPS arbetar personen och arbetskonsulenten tillsammans för att hitta rätt arbete/arbetsträning/studier efter personens önskemål och förutsättningar.

IPS baseras på 8 principer

  • Anställning på den reguljära arbetsmarknaden är målet. Fokus ligger på att du ska etablera dig på arbets-eller studiemarknaden. Det finns inga garantier för att du får en anställning och det krävs stort engagemang från dig.
  • Personens vilja att arbeta. Ingen annan gör bedömningen. Alla som vill och kan är välkomna men du förväntas ta stort eget ansvar.
  • Arbetssökandet inleds så fort som möjligt. Det finns inga krav på utredningar eller bedömningar men vi gör en omfattande arbetsprofil tillsammans och du får möjlighet att skriva CV och meritförteckning. Processen för att komma fram till att söka ett arbete är individuell och tar olika lång tid för olika personer.
  • Personens erfarenheter är viktiga. Stödet är helt individanpassat. Processen för att nå ett arbete och hur vägen dit ska se ut, utgår från dina önskemål, styrkor och erfarenheter.
  • IPS samordnar med nätverket. Tillsammans koordinerar vi allt vi gör med ditt nätverk. Vissa kontakter måste vara med.
  • Tillgång till stöd utan avbrott. Stödet bör pågå så länge du har behov. För närvarande kan du få stöd upp till ett år efter påbörjad anställning
  • Rådgivning om personens ekonomi. Tillsammans hjälps vi åt att få information om hur din inkomst påverkas inför en eventuell anställning eller utbildning.
  • Arbetsgivarkontakter. Det är viktigt att du inventerar ditt nätverk och aktivt deltar i arbetssökandet. Sedan matchar vi gemensamt din arbetsprofil med tänkbara arbetsgivare, gör besök på arbetsplatser och har uppföljningar när du börjat på en arbetsplats. Ibland kan du behöva byta arbetsplats under processens gång.

Socialstyrelsen. (2012). Individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen- vägledning för arbetscoacher.