search
Sök
menu
Meny

Gemenskap och delaktighet, funktionshinder

Du som har ett funktionshinder kan beviljas stöd för att kunna delta i samhällslivet. Gemenskap och delaktighet kan erbjudas dig i öppna träffpunktsverksamheter.

Ledsagarservice

En ledsagare underlättar ditt deltagande i samhällslivet, ger dig möjlighet till ett socialt liv utifrån ditt individuella behov samt bryter din isolering. Servicen är individuellt utformad och ska tillgodose ditt behov av att exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturliv eller komma ut på en promenad.

Kontaktperson

Ett funktionshinder kan medföra att det är svårare att skapa och upprätthålla sociala kontakter eller att delta i fritidsaktiviteter och samhällslivet i övrigt. Därför är det viktigt att kunna erbjuda dig ett personligt stöd i form av kontaktperson. En kontaktperson är inte ett professionellt stöd, utan en medmänniska.

Färdtjänst

För dig som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel finns färdtjänst (särskild kollektivtrafik).

Färdtjänst, Jönköpings läns länstrafiklänk till annan webbplats

Träffpunkter

Träffpunkten ger dig möjlighet till social samvaro, gemenskap och aktivitet. Träffpunkterna är anpassade efter olika målgruppers behov, men du har möjlighet att besöka vilken träffpunkt du vill.

Vill du delta i träffpunktsverksamhet behövs ingen ansökan.

För dig med psykiskt funktionshinder finns:

  • Träffpunkt Kastanjegården
  • Träffpunkt Slussen
  • Träffpunkt Söder
  • Träffpunkt Öster
  • Lovisaträffen

För dig som har ett fysiskt funktionshinder finns:

  • Träffpunkt Kålgården