search
Sök
menu
Meny

Samverkan, funktionshinder

Samverkan mellan huvudmän och myndigheter sker i strategi­grupper, gemensamma verksamheter och i olika samverkans­grupper.

Samverkan, samordning och planering huvudmän och myndigheter emellan är i många fall en förutsättning för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda ur ett helhetsperspektiv.

Samhällets samlade resurser används dessutom mer effektivt om insatserna samordnas i större utsträckning.

Samverkan mellan huvudmän och myndigheter sker i strategigrupper, gemensamma verksamheter och i olika samverkansgrupper.

Det sker även LSS-samverkan och samråd med berörda patient-, brukar-, anhörig- och intresseorganisationer såväl inom kommunen som tillsammans med Region Jönköpings län. Samrådsgrupper är forum för att informera och samråda om huvudmännens verksamheter.