search
Sök
menu
Meny

Stöd i vardagen, funktionshinder

Du som har ett funktionshinder och bor i ett ordinärt boende kan behöva någon form av stöd i vardagen.

Anhörigstöd

Du som har en person i din närhet som har funktionshinder kan ha behov av stöd. Jönköpings kommun erbjuder stöd för att underlätta för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som har funktionshinder.

Anhörigstöd

Arbetsterapeuter

För dig med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns arbetsterapeuter på de flesta boenden, boendestöd, träffpunkter och daglig verksamhet.

För dig med intellektuell funktionsnedsättning finns arbetsterapeuter inom daglig verksamhet.

Arbetsterapeuter

Daglig verksamhet för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Avlösarservice

Avlösarservice är en insats som ges i ditt hem och som är avsedd att avlasta dina anhöriga.

Avlösarservice

Boendestöd

Du som har ett funktionshinder kan ansöka om boendestöd för att få din vardag att fungera. Boendestöd är stöd för att tillvarata dina resurser i och omkring boendet, samt hjälp för att bryta din isolering.

pfd: Boendestödöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Hemtjänst

Du som inte är berättigad till boendestöd eller personlig assistans, men som på grund av ditt funktionshinder är i behov av olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem kan ansöka om hemtjänst.

Du beviljas hjälp med sådant som du själv inte kan utföra eller kan få tillgodosett på annat sätt.

Hjälp i hemmet

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är ett tidsbegränsat tillfälligt boende med rehabiliterande synsätt, vård och omsorg. Vistelsen erbjuds för rekreation och miljöombyte eller som avlösning av anhörig.  

pdf: Information om korttidshemöppnas i nytt fönster (pdf, 289.8 kB)

pdf: Information om korttidshem (för utskrift)öppnas i nytt fönster (pdf, 99 kB)

Personlig assistans

Du som behöver hjälp och stöd för att klara de grundläggande behoven i det dagliga livet kan ansöka om personlig assistans. Grundläggande behov kan till exempel vara att tvätta sig, klä sig, äta, kommunicera med andra eller något annat som du behöver hjälp med.

Personlig assistans

Trygghetslarm

Att ha trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp som du kan trycka på när du behöver tillkalla hjälp. Trygghetslarmet kan du använda om du till exempel skulle falla och inte kan ta dig upp igen. Larmet fungerar inom bostaden.

Via larmcentralen får du hjälp dygnet runt.

För att söka trygghetslarm kontaktar du en handläggare via Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.