search
Sök
menu
Meny

Anhöriggrupp för dig vars närstående har neuropsykiatrisk diagnos.  Ett samarbete med Föreningen Attention lokalavdelning.

Har någon som står dig nära någon typ av neuropsykiatrisk diagnos, som ADHD, ADD, Asperger syndrom, autism etc?  Då är detta en grupp för dig. Ett samarbete med Föreningen Attention.

logotype för Attention

Gruppen kommer att träffas 6 gånger under våren 2018, och alltid kl. 18-20.
8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 24/5, 7/6.
Den lokal gruppen kommer att träffas i ligger på Kålgården i centrala Jönköping.

Handledaren är kunniga på området och sätter samman träffarnas innehåll dels utifrån ett färdigt material, men också utifrån deltagarnas frågeställningar och det ni diskuterar.

Du kommer att träffa andra som kommer att förstå dig, eftersom alla i gruppen har en liknande vardag. I detta finner många styrka och tröst, och beskriver hur skönt det är att inte behöva förklara eller försvara sig och sin situation. Det innebär alltså att du får möjlighet att diskutera vardagen med andra som förstår precis hur du har det.

Tillsammans gör vi gruppen meningsfull och givande. Vill gruppen fortsätta att träffas efter de planerade träffarna, så går det att ordna.

I en anhöriggrupp träffar du andra som verkligen förstår dig, för de andra i gruppen har det ungefär som du. När du berättar om din situation så känner du ingen misstro från de andra, för de andra vet hur det är. Istället får du stöd att orka då det känns tungt.

Är detta en grupp du vill veta mera om? För mera information, anmäl dig via formuläret nedan eller kontakta anhörigkonsulent ingegärd Eknor, se kontaktrutan.

Jag vill veta mera om anhöriggrupp neuropsykiatrisk diagnos
User information
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för administration av anhöriggruppen. Efter periodens slut raderas uppgifterna.

Publicerad: 2018-05-09 16.31

Kontakt

Ingegärd Eknor
anhörigkonsulent
Tfn 036-10 79 52
E-post till anhörigstöd