search
Sök
menu
Meny

Anhöriggrupp för föräldrar vars barn har ADHD med uppstart i april 2018.

Anhöriggruppen vänder sig till er som har barn med ADHD och är i åldern 4-12 år. Ni kommer att diskutera och lära, och få med er strategier och metoder för ert fortsatta föräldraskap.

Tecknad färgglad bild på mamma o barn

 Denna grupp är för er vars barn har ADHD.  Att  vara förälder till ett barn med ADHD kan ställa särskilda krav på föräldrarna, och det kan väcka känslor av att inte duga som förälder. 

Gruppen kommer att ledas av Anita Andersson, som är utbildad inom ADHD och föräldraskap, och som har utbildat och lett många föräldragrupper.

Det kommär föräldrarnas frågor och funderingar som kommer att ligga till grund för träffarnas teman. Det finns alltså ingen given "studieplan" utan istället bestämmer ni föräldrar tillsammans med handledaren vad som ska diskuteras vid varje träff.

Syftet med gruppen är att ni ska få möjlighet att träffa och tala med andra som är i en liknande situation. Dessutom kan ni föräldrar öka er förståelse av barnets funktionsnedsättning. Ni kommer att få med er metoder och strategier för ert fortsatta föräldraskap.

Gruppen kommer att träffas vid 6 tillfällen under våren. På kvällstid, 18,00-20,00 i lokal på Kålgårdsgatan i centrala Jönköping.

Datum för träffarna är ännu inte faställda, utan detta informeras om längre fram.

Jag vill veta mera om anhöriggrupp ADHD barn
User information
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för administration av anhöriggruppen. Efter periodens slut raderas uppgifterna.

Publicerad: 2018-05-09 16.33