search
Sök
menu
Meny

Anhöriggrupp kring bipolär sjukdom

En grupp för dig som är förälder, syskon, make/maka eller vän till någon som lever med diagnosen Bipolär sjukdom.

Äldre husvägg med fönster o blomlåda.

Denna grupp kommer att träffas en gång varannan vecka, sex gånger med start i mitten av januari 2018.

Träffarna är förlagda till kvällstid, kl. 18,00-19,30 i lokal på Kaserngatan 10 (bredvid A6). Där det finns goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.

Gruppens samtal kommer att utgå från olika teman, där det kommer att tas stor hänsyn till deltagarnas behov, frågor och funderingar. 

Malin och Susanne handledare i gruppen.

Malin är arbetsterapeut och har god kunskap i ämnet och har stor vana av samtal med både anhöriga och andra.

Susanne lever med diagnosen bipolär sjukdom, som hon är återhämtad från. Därmed har hon ett "innifrån-perspektiv" och egen erfarenhet i ämnet. Detta betyder bland annat att hon kan svara på många av de frågor som endast de med egen erfarenhet kan svara på. Exempelvis hur man vill bli bemött.

Vi tror att denna kombination av kunskap kommer att bidra till ett bra samtal som kommer att ge er anhöriga mycket.

I en anhöriggrupp träffar du andra som verkligen förstår dig, för de andra i gruppen har det ungefär som du. När du berättar om din situation så känner du ingen misstro från de andra, för de andra vet hur det är. Istället får du stöd att orka då det känns tungt.

Låter detta intressant eller vill du ha mera information?  Fyll då i dina uppgifter nedan, så blir du kontaktad av anhörigkonsulent.

Anhöriggrupp kring bipolär sjukdom. Jag vill anmäla mig till eller få mera information om denna anhöriggrupp. *
User information
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för administration av anhöriggruppen. Efter periodens slut raderas uppgifterna.

Publicerad: 2018-05-09 16.33