search
Sök
menu
Meny

Arbetsterapeuter

För dig med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns arbetsterapeuter på de flesta boenden, boendestöd, träffpunkter och daglig verksamhet. För dig med intellektuell funktionsnedsättning finns arbetsterapeuter inom daglig verksamhet. 

Vad gör en arbetsterapeut?

Vi arbetar med alla vardagens aktiviteter (hemmets skötsel, personlig vård, arbete, fritid) och försöker tillsammans med dig hitta strategier, träningssätt och hjälpmedel för att du ska klara av att utföra aktiviteten så självständigt som möjligt. Vi arbetar även med struktur och balans mellan aktivitet och vila för att du ska känna kontroll över ditt liv och få en, för dig, meningsfull vardag. Vi börjar med att utreda dina aktiviteter tillsammans med dig och försöker sedan hitta åtgärder för att ditt liv ska fungera så bra som möjligt, efter vad som är viktigt för just dig.

Vad kan en arbetsterapeut hjälpa till med?

  • Ta reda på vanor, rutiner och aktiviteter i din vardag och hitta vad som fungerar bra och vad som kan fungera bättre.
  • Hitta hjälpmedel. T.ex. för fysisk funktion, för ångest/oro eller hur du kan använda din smartphone som stöd i vardagen.
  • Utveckla scheman och instruktioner för dina aktiviteter. T.ex. lättförståeliga recept, steg-för-steg- instruktioner.
  • Hitta balans mellan aktivitet och vila.
  • Stödja handläggare i beslut om vilket stöd just du behöver.

Önskar du kontakt med en arbetsterapeut?

Önskar du kontakt med en arbetsterapeut, prata med den personal du har kontakt med i din vardag!

ADL-utredning vid psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

ADL står för ”Activities of Daily Living”, alltså ”dagliga livets aktiviteter” på svenska. En ADL-utredning innebär att man ser över hur alla vardagens aktiviteter fungerar. Det är bra för att man hittar både det man är bra på och vad som fungerar sämre. I de fall en aktivitet fungerar sämre kan man också se varför den gör det och kunna hitta en åtgärd för att aktiviteten ska fungera bättre i framtiden.

En ADL-utredning kan t.ex. göras i utvärderingssyfte, för att hitta åtgärder till att aktiviteten ska fungera bättre i framtiden, inför beslut från handläggare eller inför att man ska ansöka om någonting. Titta gärna på informationsfilmen nedan för mer information.

Informationsfilm ADLlänk till annan webbplats