search
Sök
menu
Meny

Stöd till föräldrar med psykiskt funktionshinder

Du som är förälder med ett psykiskt funktionshinder kan få stöd i ditt föräldraskap.

Föräldrar med psykiskt funktionshinder är ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som man önskar och oron finns för att inte räcka till som förälder.

Prata med din kontaktman så kan ni tillsammans diskutera vilket stöd som finns och hur du kan göra för att underlätta vardagen med ditt barn.