Ansöka om insats, funktions­nedsättning

Här finns information till dig som har en funktionsnedsättning och vill ansöka om insats hos en handläggare på socialtjänsten.

Hos handläggaren får du information och vägledning om hur du ansöker och vilka insatser som finns. En insats kan till exempel vara hemtjänst, dagverksamhet, boende eller trygghetslarm.

Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Utredning, bedömning och beslut

När du ansökt om insats genomförs en utredning där ditt behov utreds och bedöms av en handläggare. Utifrån din situation och dina behov beslutar handläggaren om vilken insats du kan få.
 
Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med beslutet som du fått kan du överklaga.

Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare.

En handläggare hjälper dig gärna med att överklaga.

Så här ansöker du

För att ansöka om hjälp och stöd ringer du till en handläggare LSS/SoL via kommunens kontaktcenter på tfn 036-10 50 00

Blankett: Begäran om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 64.9 kB.

Blankett: Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer med funktionsnedsättning Pdf, 152.9 kB.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För att ansöka om en insats ringer du en handläggare LSS/SoL via kontaktcenter.

Telefon 036-10 50 00

Telefontid LSS/SoL-handläggare
Måndag–fredag kl. 8.30–9.30
Undantag kan förekomma.

Utanför telefontid finns möjlighet att lämna röstmeddelande på telefonsvararen hos handläggare.