Återhämtningsombud

Här finns information om återhämtningsombud. Ombud finns för personal inom den psykiatriska vården men också för brukare som är inskrivna där eller har insatser.

Återhämtningsombuden belyser vikten av att stödja människor i deras återhämtningsprocess och ska bidra till att stärka brukarnas inflytande över sin livssituation. Det kan ske genom att arbeta för ett förändrat förhållningssätt mellan brukare och personal, från en relation mellan vårdgivare och vårdtagare till en relation mellan två samarbetspartners.

Ombuden är personal inom psykiatrin i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner samt psykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län. Det främsta syftet är att

  • sprida kunskap om ett återhämtningsinriktat arbetssätt
  • informera om vad återhämtning är för något
  • bidra till att förändra attityder till psykisk ohälsa

Tystnadsplikt

Alla ombud har tystnadsplikt.

Återhämtning

Återhämtning är ett ord eller begrepp som försöker beskriva hur man kan gå från psykisk ohälsa till att må bättre. Med återhämtning menas att kunna leva ett tillfredställande, positivt liv, trots eventuella begränsningar som beror på sjukdom och/eller en funktionsnedsättning. Det är en personlig utvecklingsprocess som utgår från de egna förutsättningarna. Det är bara personen själv som kan återhämta sig. Omgivningen kan erbjuda stöd och/eller behandling.

Vill du veta mer eller vill du att vi kontaktar dig?

Vill du veta mer och kanske få kontakt med ett ombud i din närhet? Vill du att vi kontaktar dig för att berätta mer om vad återhämtningsombuden gör? Kontaktuppgifter hittar du i Kontakta oss-rutan. Du kan också fylla i namn och telefonnummer eller e-postadress i formuläret här, så kontaktar vi dig inom cirka en vecka.


De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter.

Kurser till stöd för återhämtning från psykisk ohälsa

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter som erbjuder kurser i återhämtning från psykisk ohälsa. Kurserna är gratis och öppna för alla som är intresserade. Du är välkommen oavsett om du själv upplever ohälsa, är anhörig/står någon nära som mår dåligt, är yrkesverksam inom psykiatri och/eller är intresserad och vill lära dig mer.

Projekt Recovery College Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Mia Nordlund
Återhämtningsombudens samordnare
Tfn 036-10 50 28

Jönköpings kommun kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00

Habo Kommun
socialpsykiatriska teamet
Tfn 036-410 30

Mullsjö kommun
Tornets dagverksamhet
Tfn 0392-141 37

Region Jönköpings län
Länssjukhuset Ryhov
Tfn växel 036–32 10 00