BISAM – ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning

Här finns information om BISAM - brukar­inflytande­samordnarna som finns för dig som har en psykisk funktions­nedsättning.

Brukarinflytandesamordnare som går under förkortningen BISAM hjälper dig att utveckla dina möjligheter och vilja att påverka din vardag.

BISAM är till för dig

Samordnarna erbjuder sina insatser till dig som har en psykisk funktionsnedsättning i kommunens verksamheter eller boenden. Det rör dig som besöker träffpunkter, har boendestöd, bor i en service- eller gruppbostad eller har ett arbete inom kommunen, så kallas arbetslivsinriktad sysselsättning.

Så här får du påverka

För att ta reda på hur du har det och hur det kan bli bättre i verksamheten använder vi oss av olika typer av träffar, i både små och stora grupper:

  • demokrati- och utvecklingsmöten,
  • studiecirklar,
  • seminarier och
  • samtalsgrupper.

I grupperna deltar du eller andra med psykisk funktionsnedsättning och personal. Ibland deltar även anhöriga.

Vi arbetar även för att du på egen hand ska kunna påverka din vardag, oavsett om det är i ditt boende eller i någon av våra verksamheter. 

Kontakta oss

I kontaktrutan hittar du våra mejl, telefonnummer och länk till vår Facebook.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Lotta Klasén
Telefon 0706-38 34 07

Arpad "Appe" Sirén
BISAM-samordnare
Telefon 0768-14 22 00