search
Sök
menu
Meny
Sök

Boendeformer för dig med funktions­nedsättning

Här hittar du som har en funktionsnedsättning information om olika boendeformer utifrån dina behov och önskemål.

Gruppbostad  

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt.

Gruppbostad inom funktionshinderomsorgen

Servicebostad

Servicebostad är en boendeform mellan ett självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som ligger samlade i samma eller kringliggande hus. Dygnet runt erbjuds stöd utifrån dina behov i den egna lägenheten av en fast personalgrupp.

Servicebostad inom funktionshinderomsorgen

Annan särskilt anpassad bostad

Annan särskilt anpassad bostad är en anvisad bostad utan fast personalbemanning. Bostaden har en viss grundanpassning som krävs på grund av den boendes funktionsnedsättning.

Familjehem eller bostad med särskild service

Barn eller ungdomar som på grund av funktionsnedsättningar inte kan bo i föräldrahemmet kan erbjudas boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Hälso- och sjukvård

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad en
god hälso- och sjukvård genom kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter eller sjukgymnaster.

Hjälpmedel

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad de hjälpmedel du behöver.