Daglig verksamhet, funktions­nedsättning

Här finns information om daglig verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning som hindrar dig från att arbeta eller studera.

Daglig verksamhet ska stärka dig att nå dina mål genom en meningsfull sysselsättning. Syftet är också att främja delaktighet i samhället och erbjuda gemenskap, stimulans och utveckling. Att stödja och utveckla dina möjligheter till arbete är en övergripande målsättning på kortare eller längre sikt.

Vägledning - så att du får veta om om våra inriktningar

För att kunna ta ställning till vilken inriktning inom daglig verksamhet som passar dig genomför vi inledningsvis en vägledning. I den kartläggs dina önskemål, färdigheter, resurser och stödbehov. Under vägledningen får du kunskap om vad de olika inriktningarna inom daglig verksamhet innebär.

Så här ansöker du om daglig verksamhet

Du kan söka daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL). För att ansöka kontaktar du en handläggare inom Funktionshinderomsorgen genom att ringa Kontaktcenter 036-10 50 00.

Daglig verksamhet, funktionsnedsättning

Här finns information om daglig verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning som hindrar dig från att arbeta eller studera.