search
Sök
menu
Meny

Daglig verksamhet, funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om daglig verksamhet för att få meningsfull sysselsättning. Om du vill ansöka om insats ska du kontakta en handläggare på socialtjänsten.

Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Arbete och arbetsträning

Insatsen ges i form av en individuell arbetsträningsplats eller i vissa fall, i en integrerad grupp på en arbetsplats. Det innebär att du får möjlighet att pröva din arbetsförmåga i en reell arbetsmiljö med regelbunden uppföljning där stödet ges utifrån dina behov och önskemål.

Studier

Du kan erbjudas individuellt stöd för att genomföra grundskole-, gymnasie-, eller högskolestudier utifrån dina behov.

Sysselsättning

Meningsfull sysselsättning kan erbjudas dig som ett alternativ till arbete/arbetsträning eller studier. Sysselsättningen finns i verksamheter med olika yrkes- och intresseinriktningar och har ett varierat innehåll utifrån individuella förutsättningar.

Pensionsplan

Pensionsplanen är ett stöd för dig som har daglig verksamhet för att planera din tillvaro efter att du har slutat arbeta eller gått i pension.

Med hjälp av pensionsplanen kan du få stöd att på ett strukturerat och tydligt sätt uttrycka vad du vill ska hända, vilka aktiviteter du kan tänkas vilja delta i samt vilket stöd du eventuellt behöver.

Kontakta dina arbetsinstruktör på daglig verksamhet för att få ett exemplar av pensionsplanen.

Kontakt
Mikael Wessman
Tfn 036-10 28 22

Anna Fritsell
Tfn 036-10 28 16