Text

Ingress

Brödtext

Daglig verksamhet, intellektuellt funktionshinder

Här kan du med intellektuell funktionsnedsättning få stöd att hitta sysselsättning utifrån dina förutsättningar, behov och intressen.