Dagcenter

Här finns information om dagcenter. Daglig verksamhet med värdefulla aktiviteter med varierande inriktning som ska främja individens hälsa och välbefinnande.

Gemenskap, glädje och trygghet är vårt främsta syfte.

Dagcenter

Här finns information om våra dagcenter. Daglig verksamhet med aktiviteter som ska främja individens hälsa och välbefinnande.