Ängsforsvägen, daglig verksamhet

Här finns information om Ängsforsvägens dagliga verksamhet som vänder sig till dig med en intellektuell funktions­nedsättning eller autism.

På Ängsforsvägen arbetar vi med att ta till vara på dina egna resurser för att skapa mening i din sysselsättning. Vårt mål är att tillsammans med dig hitta aktiviteter som gör att du känner dig behövd och att det du arbetar med är viktigt.

Verksamheten är belägen på Hovslätt och är integrerad i ett villaområde.

Naturbaserad inriktning

  • Trädgård
  • Odling

Kulturbaserad inriktning

  • Musik
  • Sång
  • Skapande

Motionsbaserad inriktning

  • Promenad
  • Gymnastik

Sinnesstimulering

  • Musikvattensäng
  • Upplevelserum
  • Spa-rum

Senast granskad/publicerad: