Daglig verksamhet, intellektuell funktionsnedsättning

Här kan du med intellektuell funktionsnedsättning få stöd att hitta sysselsättning utifrån dina förutsättningar, behov och intressen.

Vi arbetar för att skapa trygghet och förutsättningar för tillit och personlig utveckling.

Utgångspunkten för ditt inflytande är genomförandeplanen. Du ges även möjlighet att påverka genom olika mötesforum.

Om du har behov av arbetsresor ansöker du om detta hos färdtjänsthandläggare i din kommun.

Utöver din ersättning från försäkringskassan utbetalas en habiliteringsersättning motsvarande den tid du är i verksamheten.

Daglig verksamhet bedrivs inom två olika former, samhällsintegrerad daglig verksamhet (SDV) och daglig verksamhet på dagcenter.

Du hittar alla dagliga verksamheter under Dagcenter och Samhällsintegrerad daglig verksamhet i menyn.

Hos oss kan du arbeta upp till 8 timmar per dag, dagtid helgfri måndag till fredag.

Så här ansöker du om daglig verksamhet

För information om hur du ansöker om daglig verksamhet läs mer under Fritt val i daglig verksamhet i menyn.

Senast granskad/publicerad: