Samhällsintegrerad daglig verksamhet

Här finns information om samhällsintegrerad daglig verksamhet (SDV) som i hög utsträckning är inriktat mot arbete och arbetsliv.

Genom ett pedagogiskt arbetssätt strävar verksamheten efter att ge samhällsdeltagande utifrån var och ens förmåga och intresse. Detta görs genom integrering av individer och grupper på olika arbetsplatser i samhället, eller genom att skapa egna meningsfulla arbeten inom olika områden. 

Senast granskad/publicerad: