Daglig verksamhet, psykisk funktionsnedsättning

Här hittar du som har psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning information om arbetslivsinriktad daglig verksamhet.

Arbetslivsinriktad daglig verksamhet ska stärka dina individuella förutsättningar att nå dina mål.

Detta sker genom ett återhämtningsinriktat arbetssätt exempelvis genom motiverande samtal med en arbetskonsulent.

Verksamheten består av:

Introduktion

För att kunna ta ställning till vilken inriktning inom arbetslivsinriktad daglig verksamhet du ska välja genomförs inledningsvis en introduktion. I den kartläggs dina önskemål, färdigheter och resurser. Under introduktionen ges kunskap om vad de olika inriktningarna inom Arbetslivsinriktad daglig verksamhet innebär.

Individuell plats

Individuell plats på öppna arbetsmarknaden innebär att du får möjlighet att pröva din arbetsförmåga i en reell arbetsmiljö med regelbunden uppföljning och stöd av en arbetskonsulent.

Arbetsplatsliknande sysselsättning

Syftet med arbetsplatsliknande sysselsättning är att få möjlighet att ha en meningsfull sysselsättning där du kan utveckla dina färdigheter såsom uthållighet, få och följa instruktioner, social träning och prova på olika sorters arbetsuppgifter.

Verksamheterna arbetar bland annat utifrån återhämtningsinriktat arbetssätt och motiverande samtal (MI).

Windens

På Windens får du möjlighet att arbeta i en verkstadsmiljö med olika typer av verkstadsarbete. På Windens demonteringsavdelning arbetar du med återvinning av mestadels cyklar.

Café Kasernen

Här får du möjlighet att arbeta på Café Kasernen. Här får du varierande arbetsuppgifter, exempelvis: 

  • enklare luncher,
  • bakverk,
  • göra mackor, 
  • kundkontakter
  • enklare administrativa uppgifter, exempelvis beställa varor och ta fram innehållsförteckningar.

Kunderna är personal som arbetar inom kommunen.

Tallahovs Pack & Allservice

Utför olika sorters servicetjänster åt kommunens verksamheter. Du kan även få möjlighet att arbeta med bilvård, gräsklippning, snöskottning, körningar till sortergårdar och internposthantering.

Tallahovs Hunddagis

På Tallahovs hunddagis får du ta hand om hundar genom att bland annat gå promenader, genomföra hundövningar och lek.

Tallahovs hunddagis

Tallahovs Natur och odling

Arbetsuppgifter i verksamheten är inom natur och odling. Grundtanken är individuella återhämtningsinriktade arbetsuppgifter där du ska medverka att arbeta inom trädgård eller hålla efter vandringsleder på kommunens naturreservat.

Galeasen, Kreativ arena

Galeasen är för dig med ett konstnärligt intresse. Du får i lugn och ro stärka din självkänsla genom olika konstnärliga uttryck. Prova på olika måleritekniker eller jobba med digitalt foto. Låt dig inspireras av bilder, böcker och tidningar. I gemenskap med andra stärks det friska och du får hjälp att hitta dina inre resurser. Tidigare har vi i Galeasen haft både individuella och gemensamma konstutställningar.

Spela med, Kreativ arena

Spela med är riktat till dig som är musikintresserad. Här få du möjlighet att utveckla dina musikaliska färdigheter genom sång, spela instrument, göra inspelningar och redigera musik. Vi spelar och sjunger både enskilt och i grupp. Du kan också spela för andra.

Senast granskad/publicerad: