Stöd i vardagen, funktions­nedsättning

Här finns information om stöd i vardagen för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i ett ordinärt boende.

Anhörigstöd

Du som har en person i din närhet som har en funktionsnedsättning kan ha behov av stöd. Jönköpings kommun erbjuder stöd för att underlätta för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning.

Anhörigstöd

Arbetsterapeuter

För dig med psykisk- och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns arbetsterapeuter på de flesta boenden, boendestöd, träffpunkter och daglig verksamhet.

För dig med intellektuell funktionsnedsättning finns arbetsterapeuter inom daglig verksamhet.

Arbetsterapeuter

Daglig verksamhet för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Avlösarservice

Avlösarservice är en insats som ges i ditt hem och som är avsedd att avlasta dina anhöriga.

Avlösarservice

Boendestöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om boendestöd för att få din vardag att fungera. Boendestöd är stöd för att tillvarata dina resurser i och omkring boendet, samt hjälp för att bryta din isolering.

Boendestöd, ett stöd för att underlätta vardagen

Hemtjänst, hjälp i hemmet

Du som inte är berättigad till boendestöd eller personlig assistans, men som på grund av din funktionsnedsättning är i behov av olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem kan ansöka om hemtjänst.

Du beviljas hjälp med sådant som du själv inte kan utföra eller kan få tillgodosett på annat sätt.

Hjälp i hemmet

Avgift för hjälp i hemmet

Korttidsvistelse

Informationen gäller korttidsvistelse inom område boende och korttids i funktionshinderomsorgen

Det här är korttidshem

  • Korttidshem är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med insatsen är att ge dig med funktionsnedsättning miljöombyte och rekreation, och att dina anhöriga ska få avlastning i omvårdnaden.
  • I Jönköpings kommun finns flera korttidshem med upp till fem platser. Korttids-hemmen finns geografiskt utspridda i kommunen och har olika inriktning, t.ex. mot ålder och funktionsnedsättning.

Hur ansöker jag om korttidshem?

  • För att ansöka om korttidsvistelse i form av korttidshem kontaktar du LSS/SoL-handläggare som du når via kommunens kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.
  • Om du beviljas korttidshem kommer du erbjudas en plats på det boende som tillgodoser ditt behov på bästa möjliga sätt. Vid ändrat behov hos dig eller i verksamheten kan ett byte av korttidshem vara aktuellt.

När du kommer till korttidshem

  • På korttidshemmet får du eget rum där du sover över.
  • Du får träffa andra personer som är på korttidshemmet samtidigt som dig. Tillsammans gör ni aktiviteter efter önskemål och behov. Det kan vara promenader, bad, spel, grill- och filmkvällar.
  • Dina behov, önskemål och hur du ska få ditt stöd dokumenteras tillsammans med dig i en genomförandeplan, som följs upp regelbundet.
  • Det finns alltid en sjuksköterska som har ansvar för varje korttidshem.
  • Någon eller några i personalen kommer vara extra ansvariga för att du har det bra på korttidshemmet. De kallas faddrar.
  • Att vara på korttidshem är kostnadsfritt, förutom mat och eventuella kostnader för aktiviteter.

Är du nyfiken på att veta mer?

Har du frågor om korttidsvistelse i form av korttidshem går det bra att kontakta handläggare för LSS/SoL eller enhetschef för korttidshem. Du når dem via kommunens kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Personlig assistans

Du som behöver hjälp och stöd för att klara de grundläggande behoven i det dagliga livet kan ansöka om personlig assistans. Grundläggande behov kan till exempel vara att tvätta sig, klä sig, äta, kommunicera med andra eller något annat som du behöver hjälp med.

Personlig assistans

Trygghetslarm

Att ha trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp som du kan trycka på när du behöver tillkalla hjälp. Trygghetslarmet kan du använda om du till exempel skulle falla och inte kan ta dig upp igen. Larmet fungerar inom bostaden.

Via larmcentralen får du hjälp dygnet runt.

För att söka trygghetslarm kontaktar du en handläggare via Kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: