search
Sök
menu
Meny

Avgift, funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning och söker om insats beror avgiften på enligt vilken lag du söker din insats.

Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är kostnadsfri till skillnad från insatser enligt socialtjänstlagen, där kommunen har rätt att ta ut avgift.

Kommunen har rätt att att ut avgift i följande fall:

  • Av personer som har ålderspension eller annan inkomst av motsvarande storlek får kommunen ta ut avgift för bostad, måltider, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter samt för resor till och från daglig verksamhet.
  • Om person under 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna är föräldrarna skyldiga att bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden.
  • Vid korttidsvistelse uttages avgift för måltider för såväl barn och ungdom som vuxna.

Avgifter för hjälp i hemmet

Avgifter för hjälp i hemmet

Avgift för boendestöd

Kostnaden för boendestöd är inkomstgrundad. Maxbeloppet är 388* kronor i månaden

Boendestöd, ett stöd för att underlätta vardagen