search
Sök
menu
Meny
Sök

Stöd till föräldrar med psykisk funktionsnedsättning

Du som är förälder med psykisk funktionsnedsättning kan få stöd i ditt föräldraskap.

Föräldrar med psykisk funktionsnedsättning är ofta oroliga för sina barn. Föräldraskapet fungerar kanske inte som man önskar och oron finns för att inte räcka till som förälder.

Prata med din kontaktman så kan ni tillsammans diskutera vilket stöd som finns och hur du kan göra för att underlätta vardagen med ditt barn.