search
Sök
menu
Meny
Sök

Våra målgrupper, funktionshinder

Här beskriver vi vilka målgrupper funktionshinderomsorgens verksamheter och insatser vänder sig till.

Vi vänder oss till dig som har ett intellektuellt, psykiskt eller fysiskt funktionshinder, både barn, unga och vuxna med funktionshinder.

Intellektuellt funktionshinder

En intellektuell funktionsnedsättning har inträffat under personens utvecklingsperiod, vilket vanligen
avser fram till 16 års ålder. Funktionsnedsättningen kan vara av olika svårighetsgrad, alltifrån lindrig
till grav, samt med eller utan andra funktionsnedsättningar. En hjärnskada som uppkommit i vuxen
ålder, till följd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, kan också resultera i en betydande och bestående intellektuell funktionsnedsättning.

Psykiskt funktionshinder

Psykiskt funktionshindrade personer med svår psykisk störning, neuropsykiatriska funktionshinder,
eller sjukdom som orsakat en funktionsnedsättning med förlust av förmågan i sådan grad att det inverkar på den dagliga livsföringen och detta funktionshinder bedöms som långvarigt.

Fysiskt funktionshinder

Personer med varaktiga fysiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om
de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Barn och unga med funktionshinder

Barn och unga med funktionshinder kan få stöd av funktionshinderomsorgen med olika insatser
som de bedömts ha behov av. Målet med insatsen är att barnet och familjen ska
ges möjlighet att leva som andra.