search
Sök
menu
Meny
Sök

Hjälpmedel för dig med funktions­nedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Du har rätt att få dina behov av hjälpmedel bedömda.

Hjälpmedlen ska kompensera de funktioner som är nedsatta, men också bevara funktioner så länge som möjligt.

Vänd dig till arbetsterapeuten eller sjukgymnast eller fysioterapeut hos kommunens hälso- och sjukvårdsteam. Kontaktuppgifter för respektive område hittar du i länken nedan. Där finns även en karta med sökfunktion som hjälper dig att visa vilket hälso- och sjukvårdsteam du tillhör.

De flesta hjälpmedlen är ett lån och ska återlämnas när de inte behövs längre. Återlämning av hjälpmedel ska i första hand ske på Hjälpmedelscentralen, Länssjukhuset Ryhov hus P5, Försörjningsvägen 1, 551 85 Jönköping.

En del hjälpmedel är så kallade egenansvarsprodukter. Det vill säga som du får köpa själv.

Bostadsanpassning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan din bostad behöva anpassas efter dina personliga behov. I vissa fall ger kommunen bidrag till anpassning av bostaden. Arbetsterapeut från hälso- och sjukvårdsteamet eller boendestödet kan hjälpa dig att skriva intyg.

Bidrag för att anpassa bostaden för dig som har en funktionsnedsättning