search
Sök
menu
Meny
Sök

Boka tolk

Tolk- och översättarservice erbjuder språktolkning på telefon och på plats dygnet runt.

Våra kunder är framför allt myndigheter men också organisationer och företag. Som privatperson kan du inte beställa tolk, vänd dig istället till aktuell myndighet eller vårdinstans och begär tolk.

Nu i coronatider ber vi dig som bokar tolk att fundera en extra gång på om du behöver ha tolk på plats, eller om det går bra att boka en telefontolk istället. Har du bokningar som går att ändra till telefontolk, meddela oss via tolk@jonkoping.se eller på telefon 036-10 60 12.

Utbildade tolkar

De tolkar vi engagerar är testade och genomgår, genom vår försorg, utbildningar inom flera fackområden. Vissa är auktoriserade av Kammarkollegiet och har allmän, och i vissa fall, speciell kompetens inom sjukvårdstolkning och/eller rättstolkning.

Tolkarna är registrerade hos oss efter de språk de talar och inte efter nationalitet eller vilken etnisk eller religiös grupp de tillhör.

Fördelning av uppdrag

När uppdragen fördelas använder vi först och främst de tolkar som är mest kvalificerade, i fallande ordning: auktoriserade tolkar med specialkompetens, auktoriserade tolkar och slutligen registrerade tolkar.

Vi försöker även, i den mån det fungerar, att tillgodose de särskilda önskemål som ni kan ha.

Beställning av tolk

Du kan göra beställningar via telefon eller via en onlinetjänst, TSR Online. Kontakta oss om du vill boka tolk via onlinetjänsten.

I akuta fall efter kontorstid och på helger blir du kopplad direkt till SOS Alarm som bokar tolk.

Boka tolk via onlinetjänsten TSR Online Länk till annan webbplats.

Personuppgifter i fakturor eller bokningar

För Jönköpings kommuns tolk- och översättarservice innebär Dataskyddsförordningen att vi inte kommer att spara persondata i våra bokningar. Vi tar emot personuppgifter från de kunder som vill lämna och raderar uppgifterna en gång per månad.

För att de kunder som inte lämnar personuppgifter ska kunna hantera sina fakturor på ett enkelt sätt blir det extra viktigt att ni antecknar bokningsnumret som ni får vid bokningstillfället.

Avgift tolktjänster

Gäller från 2021-02-01

För tolktjänster debiteras kunden den faktiska kostnaden för varje tolkuppdrag enligt gällande överenskommelse om ersättning till tolkarna med tillägg för administrationspåslag för att täcka kommunens självkostnad för tolkförmedlingen och utbildning av tolkar.

Prislista (för advokat-/polis/domstolstolkningar, se separat prislista Domstolsverkets tolktaxa via länk nedan)

Nivå tolk

Kostnad per timme (debiteras per 30 min tolkning)

3 Auktoriserad tolk med specialkompetens sjukvård* (ST)

709 kr

2 Auktoriserad tolk (AT)

654 kr

1A Utbildad tolk (UT)

544 kr

1 Godkänd tolk med kursbevis (ÖT)

461 kr

0 Godkänd tolk (ÖT0)

350 kr

*Gäller endast sjukvårdsuppdrag

Kilometerersättning

3.80 kr/km

Restidsersättning

Uppdrag till 35 km: 66 kr/uppdrag
Över 35 km: 132 kr/timme

Ob-ersättning

Vardagar kl. 19–06: 50%
Helg: 60%
Storhelg: 100%

Bokning via SOS (när förmedlingen har stängt)

+ 150 kr

Telefonmeddelande

60 kr

Vid platstolkning tillkommer kilometerersättning och restidsersättning.

Översättningar:

Löpande text:
Minimum 3,50 kronor/ ord i måltexten ex. moms (minst antal ord som debiteras är 100 st.) + Administrativ avgift: 210 kronor exkl. moms

För översättningar som inkluderar layout eller större översättningar:
Kontakta tolkförmedlingen för offert.

Priserna är exklusive moms.

Domstolsverkets tolktaxa Länk till annan webbplats.

Debitering av tolktid

Debitering av tolkuppdrag görs per 30 minuter och aldrig mindre än bokad tid.
En bokning som går över bokad tid med 5 minuter eller mer, antingen före start- eller efter sluttid, debiteras för ytterligare 30 minuter.

Avbokning senast kl. 15 vardagen före

Behöver du boka av? För att inte bli debiterad för ett tolkuppdrag som du beställt, ska du boka av hos oss senast kl.15.00 dagen (vardag) innan tolkning skulle ha skett.

Utebliven klient eller tolk

Om klienten uteblir, måste ni intyga att tolken anlänt till tolkstället även om tolkningen inte kommit till stånd och ange i så fall orsaken.

Skulle tolk inte anlänt till tolkstället eller inte nås på angivet telefonnummer vid telefontolkning hör så snart som möjligt av er till oss på tfn 036-10 60 12.

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med ett miljötänk och har som målsättning att minska tolkarnas resor till och från uppdragen. Därför kan vi eventuellt komma att fråga er om ni kan justera tiden något i beställningarna för att optimera körsträckorna.

Tolk- och översättarservice
Kaserngatan 12, vån 5
553 05 Jönköping

Tfn 036-10 60 12

Telefontid: kl 07.30-12.00
och kl 13.00-16.00.

Kvällar och helger: SOS-Alarm
tfn 036-12 23 87