search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar om uthyrning av bostad

Dörr och brevinkast med texten "Öppna din dörr".

Öppna din dörr för någon som tvingats fly från sitt hemland. Varje vecka kommer hundratals flyktingar till Sverige. Människor på flykt undan förföljelse, förtryck och krig i sina hemländer.

Människor på flykt behöver bostäder i Jönköpings kommun. Vi behöver därför hjälp från dig som har en eller flera bostäder att hyra ut.

För att underlätta för dig i ditt beslut om du vill hyra ut en bostad har vi sammanställt svar på frågor som du kanske ställer dig.

Villkor

Vem är hyrestagare, kommunen eller flyktingen?
Flyktingen själv. Kommunen kommer inte att förmedla några bostäder i andra hand.

Hur förmedlas bostäderna till flyktingarna? Är det kommunen som avgör vem som får vilken bostad?
Kommunens bostadssamordnare tar emot samtal från dig som vill hyra ut en bostad. Därefter lämnas erbjudande till de personer eller familjer som har behov av den typen av bostad. Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till.

Jag känner mig lite osäker, men vill ändå göra en insats. Är det möjligt att ”testa” att hyra ut under t.ex. en tremånadersperiod?
För att möjliggöra en så god integration som möjligt med sociala kontakter, relationer skolgång m.m. behöver de nyanlända flyktingarna ett stadigvarande boende. Även här gäller samma regler som vid all uthyrning av bostäder.

Kommer kommunen att kontrollera att hyresgästen sköter sig?
Nej, samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Hur går jag tillväga för att säga upp avtalet, om jag skulle vilja det?
Samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Varaktighet

Är det möjligt att säga ungefär under hur lång tid varje flykting kommer att stanna?
De flesta nyanlända bor kvar länge i sina bostäder. Om man flyttar beror det oftast på en förändrad arbetssituation eller arbetsbyte.

Kan jag som hyresvärd sätta en tidsbegränsad hyrestid?
Samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Hyran

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?
Nej, hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster.

Kan jag få garantier för att hyran kommer att betalas?
Som flykting får man en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat är avsedd att användas till att betala hyra av bostad. Några garantier för att hyran betalas kan kommunen dock inte ge.

Särskilda behov

Har nyanlända flyktingar särskilda behov som jag behöver tänka på?
Generellt gäller att de kan behöva mer information och introduktion i boendet på grund av att de inte kan språket.

Kontakt och mer information

Finns det någon ansvarig kontaktperson på kommunen som jag kan vända mig till med frågor och eventuella synpunkter?
Ja, det finns en kontaktperson som nås via kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Kontakt

Kontaktpersonen nås via kontaktcenter 036-10 50 00