search
Sök
menu
Meny
Sök

Myndigheternas roller och ansvar för flyktingmottagandet

Här läser du om vilka roller och ansvar som de olika myndigheterna har för flyktingmottagandet.

Ukrainska medborgare som lämnat landet från och med den 24 februari omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Läs mer om vad som gäller på våra sidor om Rysslands invasion av Ukraina.

Samlad information – Rysslands invasion av Ukraina

 Jönköpings kommun samarbetar med en rad myndigheter, organisationer och föreningar i flyktingmottagandet. Kommunen ansvarar för mottagandet av och boende för ensamkommande barn, men också för nyanlända som har fått beviljat uppehållstillstånd.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket har ansvaret för dem som söker asyl, och att ordna boende till nyanlända asylsökande.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Länsstyrelsen skriver överenskommelser med kommunerna i länet om mottagandet av nyanlända.

Läs mer på länstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.

Region Jönköpings läns ansvar

Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård, och alla barn måste erbjudas skola. Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Arbetsförmedlingens ansvar

Arbetsförmedlingen ansvarar för att samordna de insatser till vuxna som behövs för att de ska kunna etablera sig i landet, och tar beslut om etableringsersättning till den nyanlända.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.