Frågor och svar, konsumentrådgivning

Här finns svar på vanliga frågor som ställs till konsumentrådgivningen. De handlar om köp, bytesrätt, reklamationer, fakturor m.m.

Allmän konsumenträtt

Har jag alltid ”Öppet köp” när jag handlar av en butik?

Nej, det är frivilligt för butiken om de vill erbjuda ”Öppet köp”. Men många större kedjor och butiker erbjuder det. Om du är osäker, så fråga alltid innan köpet. Har man köpt en vara på ”Öppet köp” och vill lämna tillbaka varan så har du rätt att få dina pengar tillbaka. Tänk på att inte bryta förpackningen eller använda varan.

Hallå Konsument, om öppet köp Länk till annan webbplats.

Har jag ångerrätt?

Ångerrätt är en återkommande fråga på konsumentrådgivningen.

Du har 14 dagars ångerrätt
Om du köper en tjänst räknas ångerrätten från den dag du ingick avtalet. Ångerrätten räknas dock tidigast från det att du har fått den information som företaget är skyldigt att ge dig innan avtalet. Om du inte har fått information om ångerrätten har du upp till ett år på dig att ångra köpet.

Ångerrätt vid distansköp
När du köper något på Internet, av en telefonförsäljare, på torget eller av en säljare utanför dennes affärslokaler har du däremot 14 dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du skickar tillbaka en vara som du beställt på internet så ansvarar du för varan tills den når säljaren, alltså även under transporten.

Det finns tillfällen då ångerrätten inte gäller, bland annat vid köp av livsmedel, kultur- och idrottsevenemang, vid köp av varor som är specialtillverkade med mera.

Om distansavtal, på webbplatsen Hallå Konsument Länk till annan webbplats.

Vad gäller om jag vill reklamera en vara?

Om du vill klaga på att en vara är felaktig så måste du reklamera varan inom skälig tid. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som skälig tid, men du har rätt att reklamera varan i tre år efter att du tagit emot den. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden. De första sex månaderna är det säljaren som ska bevisa att felet inte är ursprungligt, sedan är det köparen som måste bevisa att felet är ursprungligt. Olika typer av fel som kan reklameras är till exempel:

 • om varan inte stämmer överens med vad som är avtalat, t.ex. varans art, mängd eller kvalitet.
 • om varan inte kan användas till det den ska användas till, t.ex. ett regnplagg som inte står emot regn.
 • om säljaren inte har upplyst om detaljer om varan som du borde ha blivit upplyst om.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid reklamation av varor.

Allmänna reklamationsnämnden, om prövning av konsumenttvister Länk till annan webbplats.

Konsument Europa, råd vid gränsöverskridande handel Länk till annan webbplats.

Hallå Konsument, med bl.a. Klagoguiden Länk till annan webbplats.

Vad gäller om jag vill reklamera en tjänst?

Om du är missnöjd med en tjänst ska du kontakta näringsidkaren och framföra ditt klagomål inom skälig tid. Du har rätt att reklamera arbete på lösa saker (t.ex. en bilreparation) i tre år, medan arbete på mark, byggnader eller annan fast egendom ger dig tio års reklamationsätt efter att uppdraget slutfördes. Fel som kan reklameras är till exempel om:

 • tjänsten inte är fackmässigt utförd
 • säljaren inte har utfört tjänsten enligt gällande säkerhetsregler
 • tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har kommit överens om
 • säljaren inte har utfört tilläggsarbete som måste utföras för att undvika allvarlig skada
 • resultatet inte stämmer överens med reklamen

Om tjänsten är felaktig har du rätt att till exempel rätt att hålla inne hela eller delar av betalningen. Men du kan också kräva att felet rättas till utan kostnad för dig, om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för säljaren.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid reklamation av olika tjänster.

Allmänna reklamationsnämnden prövar konsumenttvister Länk till annan webbplats.

Boverket Länk till annan webbplats.

Hallå konsument, om boende Länk till annan webbplats.

Råd om energifrågor och energibolag, Konsumenternas energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats.

Råd kring telefoni, bredband och TV-tjänster, hos Telekområdgivarna Länk till annan webbplats.

Hallå konsument, med bl.a. Klagoguiden Länk till annan webbplats.

Garanti, vad betyder det?

Det är frivilligt för säljaren att lämna garanti. Lämnar säljaren garanti, betyder det att säljaren ansvarar för att varan fungerar under garantitiden. Säljaren bestämmer hur länge garantin ska gälla. Garantin får aldrig vara sämre än köparens rättigheter enligt lag. Information om garanti ska lämnas skriftligen till köparen. Garantin kan innehålla begränsningar. Läs alltid igenom garantivillkoren för att se vad garantin gäller.

Garanti, på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Får en butik får laga samma fel flera gånger på en vara?

Nej, enligt praxis får ett företag bara avhjälpa samma fel 2 gånger, sedan har du rätt att häva köpet. Men man kan behöva gå med på fler avhjälpandeförsök om det handlar om olika fel.

Betalningsfrågor

Jag har fått en faktura, men beloppet är högre än vi kom överens om. Vad gör jag?

Du har inte rätt att hålla inne hela fakturabeloppet om du endast bestrider delar av den. Det innebär att den del av fakturabeloppet du anser är rimlig/avtalsenlig ska du betala in till näringsidkaren. Du ska naturligtvis i samband med att du håller inne med betalning skriftligen tala om varför du inte betalar hela beloppet till näringsidkaren.

Jag har fått ett inkassokrav. Får jag betalningsanmärkning nu?

Nej, att få ett krav från ett inkassobolag innebär inte att du kommer att få en betalningsanmärkning direkt. Men det är viktigt att du bestrider inkassokravet.

Information om betalningsanmärkningar, på Datainspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantverkarfrågor

Jag har fått en faktura från en hantverkare som var hos oss och gjorde ett arbete för 4 år sedan. Måste jag betala den?

Nej, du behöver inte betala om det har gått mer än 3 år sedan arbetet gjordes.

Vad ska jag tänka på vid bostadsrenovering och hantverkartjänster?

Att bygga om och renovera sitt hem kan kräva en del planering. Hur ska man gå till väga? Vem ska utföra arbetet? Vad får det kosta? En bra början är att ta referenser om företaget du tänker anlita och ta god tid på dig.

Glöm inte att:

 • Kontrollera med kommunen om du behöver söka bygglov eller göra en bygganmälan.
 • Kontrollera att hantverkaren har, F-skattsedel, behörighet att utföra arbetet, försäkringar och att den inte har skulder eller betalningsanmärkningar hos Kronofogden (blankett 4820).

När du bestämt dig bör ni skriva ett avtal om arbetets omfattning, start- och slutdatum och pris m.m. Ett tips är Hantverkarformuläret 14 som finns att ladda ner på omboende.se.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid hantverkartjänster och vad du kan behöva veta vid bostadsrenovering.

Till dig som ska anlita bygghantverkare. Folder på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Konsumenttjänstlagen, på webbplatsen Hallå Konsument Länk till annan webbplats.

Hallå Konsument, med bl.a. Klagoguiden Länk till annan webbplats.

Allmänna Reklamationsnämnden Länk till annan webbplats.

Abonnemangsfrågor

Måste jag betala ett abonnemang även om jag flyttat och leverantören inte kan leverera tjänsten till den nya bostaden?

Ja, som huvudregel är du bunden av ditt abonnemang under bindningstiden, även om du flyttar till en bostad där näringsidkaren inte kan leverera tjänsten.

 • Ett undantag kan vara om avtalet ger dig rätt att vid flytt säga upp avtalet i förtid. Fråga operatören om det går att förkorta bindningstiden eller minska kostnaden på annat sätt, t.ex. genom att byta till en billigare tjänst under resterande avtalsperiod eller överlåta abonnemanget till någon annan.
 • Ett annat undantag kan vara om den som tecknat avtalet går bort. Dödsboförvaltaren bör i sådana fall skriftligen meddela motparten att abonnemangstecknaren har gått bort och att dödsboet önskar säga upp avtalet på grund av dödsfall.

Frågor om bilköp

Vad gäller om jag köper en begagnad bil från min granne?

Då är det andra regler än konsumentlagarna som gäller. Om man köper något av en privatperson så är det köplagen som gäller. Om det uppstår en tvist mellan dig och den andra personen så är det tingsrätten som kan pröva ärendet.  Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister mellan privatpersoner.

Det finns ett bra köpekontrakt som du kan använda för att undvika missförstånd, klicka på länken nedan.

Bilkontrakt vid privatköp, på Konsumentverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Köplagen, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hallå Konsument, om att köpa bil av privatperson Länk till annan webbplats.

Tandläkarfrågor

Jag är missnöjd med mitt tandläkarbesök. Vad gäller?

Du kan ha tandvård via Folktandvården (regionen, landstinget) eller via en privattandläkare. Även om inte konsumenttjänstlagen gäller för tandläkartjänster kan du ändå kräva att tandläkaren utför arbetet fackmässigt. Om man har behandlats av en privattandläkare så kan tvisten prövas av Privattandläkarnas lokala förtroendenämnd.

Information om klagomål om tandvård på 1177.se Länk till annan webbplats.

Köp av privatperson

Vad ska jag tänka på när jag köper saker av en privatperson?

När du handlar av privatpersoner, t.ex. via webbannonser, så har du inte samma köprättsliga skydd som annars och är det köplagen som gäller om inget annat är avtalat. Det är därför viktigt att kontrollera varan och annonsavtalet noga. Skulle varan avvika från avtalet är det köparen som måste påvisa det.

Begreppet befintligt skick är vanligt vid privatköp. Det antyder att kunden godkänner varan som den står.

Betala inte innan du fått varan
Många blir lurade när man skickar pengar innan man har fått varan. Tänk efter noga hur du betalar och sök en säker lösning om det är mycket pengar för dig.

Köplagen, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

ID-kapning

ID-kapning, hur ska jag skydda mig och vad gör jag om jag blir drabbad?

ID-kapningar, eller identitetsintrång, innebär att någon använder ditt namn, personnummer och hemadress i ett bedrägligt syfte. Bedragaren kan beställa varor på internet eller använda dina personuppgifter för att få ut bank- eller kreditkort, ta lån och använda speltjänster med mera.

Tips på vad du kan göra om du blivit ID-kapad:

 • Spärra ditt bankkort hos din bank.
 • Bestrid fakturan till företaget som skickat fakturan. Förklara att du inte ligger bakom köpet.
 • Spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretagen: Bisnode, UC och E-spärr, Creditsafe, Decidas, Doublecheck, Klarna, Intrum Justitia, Sergel Kredittjänster, Svensk Digital Handel (branschorganisation), Syna
 • Gör en polisanmälan. Ring 114 14
 • Kolla att du är folkbokförd på rätt adress hos Skatteverket och Svensk Adressändring.

För att skydda dig och från ID-kapning eller få hjälp om du blivit drabbad kan du läsa mer via länken nedan.

Så skyddar du dig mot id-kapning, Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: