search
Sök
menu
Meny

Frågor och svar, konsumentrådgivning

Här finns svar på de vanligaste frågorna som ställs till konsumentrådgivningen. De handlar om köp, bytesrätt, reklamationer, fakturor m.m.

Har jag alltid ”Öppet köp” när jag handlar av en butik?

Nej, det är frivilligt för butiken om de vill erbjuda ”Öppet köp”. Men många större kedjor och butiker erbjuder det. Om du är osäker, så fråga alltid innan köpet. Har man köpt en vara på ”Öppet köp” och vill lämna tillbaka varan så har du rätt att få dina pengar tillbaka. Tänk på att inte bryta förpackningen eller använda varan.

Hallå Konsument, om öppet köplänk till annan webbplats


Har jag alltid bytesrätt?

Nej, bytesrätt är frivilligt för butiker att erbjuda. Har butiken bytesrätt så kan du byta din vara mot en annan. Vid bytesrätt har butiken rätt att ge ett tillgodokvitto istället för pengar tillbaka om du inte hittar något att byta med.

Hallå Konsument, om bytesrättlänk till annan webbplats

Är företaget ansvarigt för alla fel på varan?

Företaget ansvarar enligt lag för alla fel som fanns med när du köpte varan. Det kan till exempel gälla fabrikationsfel. Fel som visar sig inom sex månader efter köpet anses vara ursprungliga fel och då ska säljaren åtgärda dem utan kostnad för dig. Om du själv orsakat felet, till exempel genom att inte följa skötselråden som följer med, har företaget inget ansvar för felet på varan. Reklamationsrätten gäller alltid tre år, men efter sex månader måste du som konsument kunna visa att felet i varan var ursprungligt.

Fel på varan, Konsumentverkets webbplatslänk till annan webbplats

Garanti, vad betyder det?

Det är frivilligt för säljaren att lämna garanti. Lämnar säljaren garanti, betyder det att säljaren ansvarar för att varan fungerar under garantitiden. Säljaren bestämmer hur länge garantin ska gälla. Garantin får aldrig vara sämre än köparens rättigheter enligt lag. Information om garanti ska lämnas skriftligen till köparen. Garantin kan innehålla begränsningar. Läs alltid igenom garantivillkoren för att se vad garantin gäller.

Garanti, på Konsumentverkets webbplatslänk till annan webbplats

Får en butik får laga samma fel flera gånger på en vara?

Nej, enligt praxis får ett företag bara avhjälpa samma fel 2 gånger, sedan har du rätt att häva köpet. Men man kan behöva gå med på fler avhjälpandeförsök om det handlar om olika fel.

Har man inte alltid ångervecka?

Nej, enligt lagen ”Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” gäller 14 dagars ångerrätt vid köp på distans, med det menar man om man handlat på Internet, postorder eller via telefonförsäljning. Lagen gäller också vid hemförsäljning (dörrförsäljare) eller om en säljare står utanför en affärslokal och kontaktar dig eller vid tillfälliga försäljningsställen (canvasförsäljning).

Hallå Konsument, om ångerrätt länk till annan webbplats

Måste jag spara kvittot? Och hur länge?

Kvitto är ditt bevis på att du har betalat en vara/tjänst vid ett visst tillfälle, till ett visst pris och till vem du har betalat. Det är alltid bra att spara kvittot, om du senare skulle vilja reklamera en vara.

Vid köp av varor och tjänster behöver du därför spara kvittot i tre år efter köpet. Vid  köp av tjänst, utförd på mark eller byggnad är det 10 år.

Hallå Konsument, om rätt att få kvittolänk till annan webbplats

Jag har fått hem produkter som jag inte har beställt. Vad ska jag göra med fakturan? Måste jag skicka tillbaka varorna?

Bestrid fakturan, dvs. skriv och tala om för företaget att fakturan är felaktig och att du inte tänker betala. Vill säljaren att du ska skicka tillbaka varorna får de ordna med en lösning så att det kan ske utan kostnad för dig. Om man inte har beställt varorna, så ska man inte betala. Om man får ett inkassokrav så bestrider man detta till Inkassobolaget, likadant som man gjorde med fakturan.

pdf: Hur du bestrider en faktura, på www.bestrid.nulänk till annan webbplats

Jag har fått en faktura, men beloppet är högre än vi kom överens om. Vad gör jag?

Du har inte rätt att hålla inne hela fakturabeloppet om du endast bestrider delar av den. Det innebär att den del av fakturabeloppet du anser är rimlig/avtalsenlig ska du betala in till näringsidkaren. Du ska naturligtvis i samband med att du håller inne med betalning skriftligen tala om varför du inte betalar hela beloppet till näringsidkaren.

Jag har fått ett inkassokrav. Får jag betalningsanmärkning nu?

Nej, att få ett krav från ett inkassobolag innebär inte att du kommer att få en betalningsanmärkning direkt. Men det är viktigt att du bestrider inkassokravet.

Information om betalningsanmärkningar, på Datainspektionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag har fått en faktura från en hantverkare som var hos oss och gjorde ett arbete för 4 år sedan. Måste jag betala den?

Nej, du behöver inte betala om det har gått mer än 3 år sedan arbetet gjordes.

Måste jag betala ett abonnemang även om jag flyttat och leverantören inte kan leverera tjänsten till den nya bostaden?

Ja, som huvudregel är du bunden av ditt abonnemang under bindningstiden, även om du flyttar till en bostad där näringsidkaren inte kan leverera tjänsten.

  • Ett undantag kan vara om avtalet ger dig rätt att vid flytt säga upp avtalet i förtid. Fråga operatören om det går att förkorta bindningstiden eller minska kostnaden på annat sätt, t.ex. genom att byta till en billigare tjänst under resterande avtalsperiod eller överlåta abonnemanget till någon annan.
  • Ett annat undantag kan vara om den som tecknat avtalet går bort. Dödsboförvaltaren bör i sådana fall skriftligen meddela motparten att abonnemangstecknaren har gått bort och att dödsboet önskar säga upp avtalet på grund av dödsfall.

Jag kommer inte överens med företaget jag köpt varan av. Vad gör jag?

Först så bör du skriva till företaget och förklara din version. Begär ett skriftligt svar från motparten. Om inte det leder till någon lösning så kan man vända sig till konsumentrådgivningen i den kommun som man bor i. Nästa steg blir att pröva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Att pröva ett ärende är gratis för konsumenten, och man prövar tvister mellan konsumenter och företag. Som konsument måste du göra en skriftlig anmälan till ARN. De fattar sedan ett beslut om hur de bedömer att tvisten ska lösas. Besluten är rekommendationer, men de flesta företag följer dem.

Allmänna Reklamationsnämnden, ARNlänk till annan webbplats

Vad gäller om jag köper en begagnad bil från min granne?

Då är det andra regler än konsumentlagarna som gäller. Om man köper något av en privatperson så är det köplagen som gäller. Om det uppstår en tvist mellan dig och den andra personen så är det tingsrätten som kan pröva ärendet.  Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister mellan privatpersoner.

Hallå Konsument, om att köpa bil av privatpersonlänk till annan webbplats

Jag är missnöjd med mitt tandläkarbesök. Vad gäller?

Du kan ha tandvård via Folktandvården (regionen, landstinget) eller via en privattandläkare. Även om inte konsumenttjänstlagen gäller för tandläkartjänster kan du ändå kräva att tandläkaren utför arbetet fackmässigt. Om man har behandlats av en privattandläkare så kan tvisten prövas av Privattandläkarnas lokala förtroendenämnd.

Information om klagomål om tandvård på 1177.selänk till annan webbplats