search
Sök
menu
Meny

Vill du skriva en uppsats inom konsumtion och miljö?

Är du student och söker ämne för uppsats eller examensarbete? Inom miljö och konsumtion finns flera olika möjligheter till fördjupning.

Din uppsats kan till exempel handla om utbud och pris på miljömärkta 

 • kläder i Jönköping
 • frisörer i Jönköping
 • elektronikvaror i Jönköping
 • städtjänster i Jönköping
 • hantverkstjänster i Jönköping
 • bilar i Jönköping
 • hyrbilar i Jönköping
 • miljömärkta/miljöinriktade restauranger/caféer i Jönköping
 • mobiltelefoner i Jönköping

Andra ämnesområden kan vara till exempel

 • el-avtal, t.ex. "i hur stor utsträckning väljer kommuninvånarna el-sort i sina el-avtal?” och ”Om de tvingades välja, vad skulle de då välja?”
 • Vad som händer när man lämnar Kemikalieinspektionen formulär ”Begäran om information om särskilt farligt ämne i vara” i butiker. Vilket bemötande får man i butik? Får man svar inom 45 dagar som lagstiftningen säger? Vilka slags svar får man?

Kanke har du egna förslag? Diskutera ditt förslag med oss!

Intresseanmälan - uppsatser inom utbud och pris på miljömärkta varor *
User information
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter.

Eva Göransson
Tfn 036-10 56 57