search
Sök
menu
Meny

Konsumentrådgivning om hantverkartjänster, bostadsrenovering m.m.

Att bygga om och renovera sitt hem kan kräva en del planering. Hur ska man gå till väga? Vem ska utföra arbetet? Vad får det kosta?

En bra början är att ta referenser om företaget du tänker anlita och ta god tid på dig. Här kommer några kortfattade tips.

Arbetet ska utföras fackmässigt

Det betyder att hantverkaren ska

 • utföra arbetet som man kan förvänta sig av en fackman
 • samråda med konsumenten och ta tillvara dennes ekonomiska intressen, det vill säga inte göra arbetet dyrare än nödvändigt
 • se till att gällande säkerhetsföreskrifter följs
 • informera dig om det framkommer behov av tilläggsarbeten
 • avråda dig från att utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig.

Konsumenttjänstlagen innehåller regler om dina rättigheter vid köp av tjänster såsom fel, förseningar, avbeställning och pris. Lagen är länkad här på sidan.

Checklista

Kontrollera med kommunen om du behöver söka bygglov eller göra en bygganmälan.

Kontrollera att hantverkaren har

 • F-skattsedel
 • behörighet att utföra arbetet
 • försäkringar
 • inte har skulder och betalningsanmärkningar hos Kronofogden (blankett 4820)

Ta in offert från minst två, gärna tre företag.

När du bestämt dig

Upprätta då ett skriftligt avtal om

 • arbetets omfattning
 • när arbetet ska påbörjas och avslutas
 • pris inklusive moms
 • hur ni hanterar ändringar och tilläggsarbeten
 • vem som står för material, resor, städning, tillbehör såsom byggställningar och container
 • när och hur betalning ska ske
 • rot-avdrag.

Ett tips är Hantverkarformuläret 14 som finns att ladda ner på omboende.se.

Reklamation

Om du är missnöjd ska du kontakta näringsidkaren och framföra ditt klagomål. I Klagoguiden kan du läsa om hur du gör. Där finns t.ex. tips på hur du kan framföra ett skriftligt klagomål.

Tvister

Tvister kan prövas utan kostnad av Allmänna reklamationsnämnden. Tänk på att det är viktigt att bifoga bevisning till din reklamation, t.ex. bevisning som stödjer att en tjänst inte är fackmässigt utförd.