Konsumenträtt

Här kan du läsa om de lagar som stödjer dig som konsument. Konsument i lagens mening är du när du köper en vara eller en tjänst för att använda för eget bruk.

Konsumentköplagen

I konsumentköplagen står det vilka rättigheter som du har som konsument när du köper en vara av en näringsidkare. I lagen hittar du bland annat vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan kräva av säljaren.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller när en näringsidkare utför tjänster åt en konsument. Den tar upp vad som gäller när en tjänst blir fel, om dröjsmål och vilket pris konsumenten ska betala.

Lagen om distansavtal och avtal utanför fasta affärslokaler

När du handlar på internet, via telefon eller av en säljare som befinner sig utanför sin affärslokal gäller lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen innebär bland annat att du har 14 dagar på dig att ångra ditt köp.

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen gäller avtal om kredit som en näringsidkare erbjuder dig som konsument. Den tar upp god kreditgivningssed, marknadsföring av krediter och vilken information som ska lämnas före ett avtal.

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter reglerar hur företag ska göra när de ger dig råd om hur du ska placera dina pengar. Bland annat måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla råd du får ska dokumenteras.

Paketreselagen

Paketreselagen skyddar dig när du åker på en paketresa. Lagen ger dig bland annat skydd mot ändringar i resan som görs av arrangören före eller under resan.