search
Sök
menu
Meny

Bli familjehem till ensamkommande barn och ungdomar

Du behövs som familjehem till ensamkommande barn och ungdomar.

Att vara familjehem handlar inte bara om att ge tak över huvudet, att ha plats för ytterligare en familjemedlem. Det handlar om att ge stöd i form av engagemang och att avsätta tid för att möta den unges behov.

Såhär går det till:

  1. Du gör en intresseanmälan här på kommunens webbplats, se länk under rubriken e-tjänster.
  2. En familjehemssekreterare gör en enklare utredning som handlar om att undersöka stabiliteten i din familj. En placering i familjehem kan göras för en kortare eller en längre period, bland annat beroende på barnets ålder.
  3. Om familjen blir godkänd som familjehem får du ersättning för omkostnader som rör barnet, det vill säga pengar som ska räcka till mat, kläder, hygien, fickpengar, kostnader för fritidsaktiviteter och liknande. Utöver det får du ett arvode varje månad.

Under hela tiden som barnet är placerat hos dig kommer du att ha möjlighet att få stöd från socialtjänstens handläggare genom att ventilera olika frågor och funderingar som du har.

Mer information om vad det innebär att vara familjehem hittar du via länkarna i menyn.

Bakgrund

Situationen i vissa delar av världen gör att allt fler barn ensamma flyr sitt hemland. En del av dem hamnar i Sverige. De kommer först till någon av migrationsverkets flyktinganläggningar. Därefter får kommunerna ansvar för dem enligt ett fördelningsavtal. Det ska ofta gå mycket fort att hitta hem till barnen. På ett dygn ska placeringen vara klar.

De flesta ensamkommande flyktingbarn är från Somalia, Afghanistan, Syrien och Eritrea. Pojkar är i majoritet. Ungefär 15 procent är flickor.

Intresseanmälan

Intresseanmälan: Bli familjehem till ensamkommande barn och ungdomar

Intresseanmälan: Bli kontaktperson till ensamkommande barn och ungdomar

Frågor och svar om familjehem till ensamkommande barn och ungdomar

Men det finns ju flera HVB (hem för vård eller boende) i kommunen. Varför kan de inte bo där?
Där placeras de som är över 15 år, men pojkar och flickor under 15 år ska inte placeras i HVB. Till dem behöver vi familjehem.

Finns det några hinder för att bli familjehem?
För att kunna bli familjehem får familjen inte förekomma i polisens misstanke- eller belastningsregister och inte heller vara under utredning hos socialtjänsten.
Att ha en ordnad ekonomi, god hälsa och överskott av tidsutrymme är en grundförutsättning för uppdraget.

Vilket stöd får jag om jag engagerar mig i detta?

Personal från socialtjänsten finns till hands för dig när du behöver handledning i frågor som du undrar över. Du står inte ensam i uppdraget utan samarbetar med kunnig personal. En god man finns för den unge som är placerad hos dig. Denne person ansvarar bland annat för den unges ekonomiska situation.

Kan jag vara ensamstående om jag går in i ett uppdrag?
Om du uppfyller grundkrav som exempelvis att ha plats i bostaden, tidsutrymme för den unge, en stabil livssituation och ordnad ekonomi, finns det goda förutsättningar för ett uppdrag oavsett om du är gift, sammanboende eller ensamstående.

Har det någon betydelse om jag bor i lägenhet eller villa?
Det viktiga är att den unge har ett eget utrymme i din bostad.

Vilka blir mina huvudsakliga uppgifter?
Att i förälders ställe finnas med som en trygg vuxen person. Att tillsammans med personal från socialtjänsten informera den unge om det nya han eller hon ställs inför.

Vad blir följderna för mig?
Du får mycket tillbaka. Du får möjlighet att lära känna en ung person från en annan kultur och därmed möjlighet till att utvidga dina egna livserfarenheter. Du har möjlighet att vara en trygg person för den unge och känna att uppdraget är meningsfullt.