search
Sök
menu
Meny

Bli kontaktperson till ensamkommande barn och ungdomar

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom regelbundet, minst en gång i veckan.

Tillsammans med dig får den unge möjlighet att uppleva nya saker, hjälp att komma in i det svenska samhället, bryta isolering eller hitta alternativa fritidsaktiviteter. Du kan också visa på alternativ i tillvaron men framförallt behöver du ha tid att lyssna.

Varför ska du bli kontaktperson?

Att vara kontaktperson är att både ge och få. Här är några exempel på hur det kan vara berikande för dig:

  • Du får möjlighet att hjälpa ett ensamkommande barn eller ungdom att bli en del av vårt samhälle.
  • Du får lära känna en människa från en annan kultur.
  • Du har möjlighet att testa på nya aktiviteter i din vardag.

Det utgår även ett arvode och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för det ni gör tillsammans.

Barnens och ungdomarnas behov styr

Innehållet i era träffar beror på barnens och ungdomarnas behov. Det kan handla om att träffas för att sitta och prata, fika ihop, gå på bio eller andra kulturella aktiviteter, idrotta tillsammans, ta en promenad och en mängd andra saker.

I mötet med barnet eller ungdomen ska du vara närvarande och kunna lyssna och diskutera det han eller hon behöver tala om. Allt ni gör ska göras med respekt för den unges behov och situation.

Uppdraget som kontaktperson kan variera i tid. Ett vanligt uppdrag är på ett eller två år.

Vem behöver en kontaktperson?

Det finns många olika anledningar till att barn och ungdomar som behöver ett extra stöd i form av en kontaktperson. Här ser du några exempel:

  • Barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd och som behöver stöd samt utöka sitt nätverk.
  • Barn och ungdomar som väntar på uppehållstillstånd som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Det kan till exempel vara ett barn eller ungdom som är mycket ensam och behöver vuxen stöd.
  • Barn och ungdomar som inte hänger med i skolan och har koncentrationssvårigheter kan behöva en extra resurs omkring sig.
  • Barn och ungdomar som är utsatta, mobbade och som blir isolerade behöver närvaro och bekräftelse av en annan person.
  • Barn och ungdomar som är på gränsen till destruktivt beteende kan behöva en kontaktperson för att hitta andra alternativa sätt att vara.


Hur blir jag kontaktperson?

Om du är intresserad av att bli kontaktperson fyller du i en intresseanmälan som du når via länken i högerspalten. Därefter kontaktar vi dig via telefon.

Du får sedan komma på en intervju och berätta om dig själv och dina tankar kring kontaktmannaskapet. Vill du bli kontaktperson ber vi dig lämna utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi kommer även att ta in uppgifter från socialtjänsten personregister. Vi ber också om referenser.

Intresseanmälan: Bli kontaktperson för ensamkommande barn och ungdomar

Socialtjänsten gör en plan som beskriver innehållet i ditt uppdrag. Uppföljning av planen sker vid gemensamma träffar.