search
Sök
menu
Meny

Stödfamilj - intresseanmälan

Om du är intresserad av att bli stödfamilj och regelbundet vill ta emot ett barn med en funktionsnedsättning i ditt hem kan du fylla i en intresseanmälan.
Hur har du fått vetskap om vårt behov av kontaktperson? (flera alternativ möjliga att kryssa i)
Hur har du fått vetskap om vårt behov av kontaktperson? (flera alternativ möjliga att kryssa i)


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personuppgifter som du lämnar databehandlas av socialnämnden med syfte att registrera och handlägga ditt ärende. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Socialnämnden, 551 89 Jönköping.