Stöd för dig som har ett spelberoende (spel om pengar)

Här finns information för dig som har problem med spel om pengar och behöver stöd för att komma bort från ditt spelberoende.

Kontakta oss på missbruksvården för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Missbruksvården ger insatser för dig som har fyllt 20 år.

Kostnadsfri hjälp

De insatser vi erbjuder är kostnadsfria. Undantaget är att en avgift kan tas ut om du får vård på behandlingshem.

Spel utan pengar

Om du är dator- och konsolspelsberoende (spel utan pengar) kan du kontakta din vårdcentral, psykiatrin eller Spelberoendes riksförbund.

Junepol, för dig som har problem med spel om pengar

Junepol erbjuder rådgivning och behandling vid problem med alkohol, narkotika och spel om pengar.

Vi har främst kontakt individuellt med dig men det förekommer också att vi erbjuder gruppbehandling. Du kan själv kontakta oss och boka tid eller be någon annan att ta första kontakten. Vi börjar alltid med ett första besök där vi tillsammans ska komma fram till om Junepol är något som kan vara till hjälp för dig i din situation. Om du vill ha med dig en anhörig, vän eller någon annan på första besöket så går det bra.

Om vi kommer fram till att Junepol är rätt för dig så får du träffa en av våra behandlare. Ni kommer sedan överens om hur ni ska lägga upp era samtal. De flesta kommer till sin behandlare en gång per vecka för ett samtal på 45-60 minuter. Behandlingen pågår så länge som du, och din behandlare, anser att det är till hjälp för dig. Gruppbehandling brukar vara en gång per vecka vid 8-10 tillfällen.

Behandlingen är kostnadsfri för dig som bor i Jönköpings kommun. Om du bor i en annan kommun ska du kontakta din hemkommun för att höra vad de kan erbjuda.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta Junepol om du är i behov av hjälp eller vill veta mer om verksamheten.

Telefon: 036-10 58 62

E-post: junepol@jonkoping.se

Telefontid: måndag–fredag kl. 08.00–08.30 samt måndag, onsdag och fredag kl. 13.00–14.00

Adress: Myntgatan 7 (samma ingång som Arkitektkopia), 553 32 Jönköping

Slottsgruppen, för dig som har problem med spel om pengar

Slottsgruppen erbjuder gruppbehandling enligt Minnesotamodellen.

Alkohol-, drog-, och spelberoende är en familjeproblematik som påverkar alla i den beroendes omgivning. Minnesotamodellen utgår ifrån att beroendet är en obotlig och behandlingsbar sjukdom som drabbar människan i livets alla områden.

Behandlingen pågår i 1 år och omfattar grundbehandling under 8 veckor på heltid, därefter efterbehandling, en dag i veckan under 44 veckor. För att kunna delta i behandlingen på heltid ges information om möjligheten till sjukskrivning i kontakt med Slottsgruppen.

Anhörigprogram
Under behandlingen erbjuder vi ett Anhörigprogram för dina anhöriga med målet att öka kunskapen och lyfta av den skuld och skam som ofta begränsar anhörigas liv.

Kostnad
Behandlingen hos oss är kostnadsfri för dig som bor i Jönköpings kommun. Om du bor i en annan kommun ska du kontakta din hemkommun för att höra vad de kan erbjuda.

Kontakta oss
Välkommen att kontakta oss om du är i behov av rådgivning och behandling eller vill veta mer om verksamheten. Efter ett första samtal blir du erbjuden ett informationsbesök för mer information.Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Missbruksvårdens mottagning
Telefon 036-10 69 57

Mottagningens telefontid:

Måndag kl. 10.00–12.00

Tisdag kl. 13.00–14.30

Onsdag kl. 10.00–12.00

Torsdag kl. 10.00–12.00

Fredag kl. 10.00–12.00

Akut hjälp:
Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren via 112.

För akut hjälp när mottagningen är stängd kan du nå oss via
Kontaktcenter telefon 036-10 50 00