Stöd för dig som har problem med alkohol och droger

Här hittar du som har problem med alkohol och droger information om missbruksvården och hur vi kan hjälpa dig.

Kostnadsfri hjälp

De insatser vi erbjuder är kostnadsfria. Undantaget är att en avgift kan tas ut om du får vård på behandlingshem. Missbruksvården ger insatser för dig som har fyllt 20 år.

Junepol, behandling för dig med missbruksproblem

Junepol erbjuder rådgivning, vägledning och behandling vid problem med alkohol, narkotika och spel om pengar.

Vi har främst kontakt individuellt men det förekommer också att vi erbjuder gruppbehandling. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Du kan själv kontakta oss och boka tid eller be någon annan att ta första kontakten. Vi börjar alltid med ett första besök där vi tillsammans ska komma fram till om Junepol är något som kan vara till hjälp för dig i din situation. Om du vill ha med dig en anhörig, vän eller någon annan på första besöket så går det bra.

Om vi kommer fram till att Junepol är rätt för dig så får du träffa en av våra behandlare. Ni kommer sedan överens om hur ni ska lägga upp era samtal. De flesta kommer till sin behandlare en gång per vecka för ett samtal på 45-60 minuter. Behandlingen pågår så länge som du, och din behandlare, anser att det är till hjälp för dig. Gruppbehandling brukar vara en gång per vecka vid 8-10 tillfällen.

Behandlingen är kostnadsfri för dig som bor i Jönköpings kommun. Om du bor i en annan kommun ska du kontakta din hemkommun för att höra vad de kan erbjuda.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta Junepol om du är i behov av vägledning och hjälp eller vill veta mer om verksamheten.

Telefon: 036-10 58 62

E-post: junepol@jonkoping.se

Telefontid: måndag–fredag kl. 08.00–08.30 samt måndag, onsdag och fredag kl. 13.00–14.00

Adress: Myntgatan 7 (samma ingång som Arkitektkopia), 553 32 Jönköping

Slottsgruppen, behandling för dig med missbruksproblem

Slottsgruppen erbjuder gruppbehandling enligt Minnesotamodellen.

Minnesotamodellen utgår från att beroendet är en obotlig och behandlingsbar sjukdom som drabbar människan i livets alla områden. Alkohol- och drogberoende är en familjeproblematik som påverkar alla i den beroendes omgivning.

Behandlingen pågår i 1 år och omfattar grundbehandling under 8 veckor på heltid, därefter efterbehandling under 44 veckor, en dag i veckan. För att kunna delta på heltid finns möjlighet till sjukskrivning i förebyggande syfte.

Anhörigprogram
Under behandlingen erbjuder vi ett anhörigprogram med målet att öka kunskapen och lyfta av den skuld och skam som ofta begränsar anhörigas liv.

 Du som är anhörig kan kontakta slottsgruppen för att få stöd i din situation.

Kostnad
Behandlingen hos oss är kostnadsfri för dig som bor i Jönköpings kommun

Kontakta oss
Välkommen att kontakta oss om du är i behov av vägledning och hjälp eller vill veta mer om verksamheten. Efter ett första samtal blir du erbjuden ett studiebesök för mer information.

Mobila teamet - för dig med missbruksproblematik och en instabil social situation

På Mobila teamet får du som, utöver alkohol- eller drogproblem, har en instabil social situation individuellt anpassade motivations-, stöd- och behandlingsinsatser.

Beslut
För stöd från Mobila teamet behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare.

Kontakta oss i Mobila teamet
Telefon 036-10 29 77

Mer om Mobila teamet

Retur - stöd till arbete för dig med missbruksproblem

Retur erbjuder arbetspraktik i en drogfri miljö för att förbereda dig för att arbeta inom den reguljära arbetsmarknaden.

Stöd till egen försörjning
Du kan erbjudas allt från arbetsinriktad rehabilitering 2-3 timmar per dag, till arbetsträning 8 timmar per dag. Planeringen är individuell och målet är att du ska få stöd till egen försörjning.

Anpassade arbetsuppgifter
Du får arbetsuppgifter som är anpassade efter just din förmåga. Det kan vara inom industri, lokalvård, kök och lager/logistik. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att demontera elektronik från sortergårdar. Den demonterade elektroniken säljs sedan vidare.

På Retur finns även möjlighet för dig att träna på vårt gym för att stärka den fysiska hälsan.

Alla som önskar arbeta på Retur ska lämna ett urinprov på provtagningscentralen, Länssjukhuset Ryhov. Utandningsprov lämnas den första arbetsdagen och därefter sker det en individuell planering tillsammans med din kontaktperson.

Beslut
För stöd från Retur behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare.

Returs öppettider är vardagar mellan 7.00–16.00.

Kontaktuppgifter

EOS - sysselsättning för dig med missbruksproblem

Behöver du en sysselsättning i en drogfri miljö och söker en social gemenskap? Eos kan erbjuda dig en daglig sysselsättning med meningsfulla aktiviteter.

Ett exempel på vad du kan göra på Eos är att demontera elektronik. Sysselsättningen kan anpassas till vad du behöver och lokalen finns på Ekhagen samt i ett torp på Klämmestorps kvarn.

Inom Eos finns också möjlighet till sociala aktiviteter, till exempel utflykter, idrottsevenemang och fisketurer.

Öppettider är vardagar mellan kl. 7.30–15.30.

Beslut
För stöd från Eos behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare. 

Kontaktuppgifter till Eos

BoP-teamet, för dig med beroende och en svår psykiatrisk sjukdom

Har du en svår psykiatrisk sjukdom och problem med alkohol eller droger? Behöver du hjälp att samordna de insatser som du får?

BOP erbjuder dig samtidig behandling av beroendet och den psykiska problematiken.

BoP-teamet

Bruksborg och andra behandlingshem för dig med missbruksproblem

Om du har ett missbruksproblem och behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge så finns det behandlingshem.

Behandlingshem

KONTAKT

Missbruksvårdens mottagning
Telefon 036-10 69 57

Mottagningens telefontid:

Måndag kl. 10.00–12.00

Tisdag kl. 13.00–14.30

Onsdag kl. 10.00–12.00

Torsdag kl. 10.00–12.00

Fredag kl. 10.00–12.00

Akut hjälp:
Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren via 112.

För akut hjälp när mottagningen är stängd kan du nå oss via
Kontaktcenter telefon 036-10 50 00