Utredning, för dig med missbruk eller beroende

Här hittar du som har ett missbruk eller är beroende av alkohol, droger eller spel information om vilken rätt du har till hjälp från kommunen.

För att du ska få rätt insats utreder vi vilken hjälp som just du behöver. Vid utredningarna gör vi en ASI-intervju för att bedöma vilken hjälp du behöver. Det är en metod som har ett starkt stöd i forskning och som bedömer vilken hjälp som är bäst för dig.

Socialsekreteraren skriver ner det som kommer fram i samtalen med dig och vid ASI-intervjun. Uppgifterna sammanställs sedan i ett beslutsunderlag med en bedömning av vilken hjälp som bäst tillgodoser dina behov. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas.

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut så går det att överklaga. Ditt överklagande ska i så fall ha kommit till Myndighetssektionen inom tre veckor från det att du fick beslutet. Din socialsekreterare informerar dig om hur du gör för att överklaga.

ASI-intervju, så här går det till

Din socialsekreterare ställer frågor utifrån ett ASI-formulär. Det här är ett tillfälle för dig att beskriva vilka problem som du anser att du behöver mest hjälp med.

Intervjun är uppdelad i sju områden:

  • Fysisk hälsa
  • Arbete/Försörjning
  • Alkohol och narkotikaanvändning
  • Rättsliga problem
  • Missbruk och psykiska problem i släkten
  • Familj och umgänge
  • Psykisk hälsa

För varje område kommer du att använda en skala mellan 0-4 för att beskriva hur besvärad du har varit av problem inom varje område. Tycker du det är svårt att svara eller inte vill svara kan du avstå. Det är bättre att du avstår från att svara än att du lämnar felaktiga uppgifter.

Intervjun tar 1-2 timmar.

Din socialsekreterare sammanställer intervjun och presenterar detta för dig nästa gång ni ses. Information som du fått godkänna ingår sedan i den utredning som ligger till grund för eventuellt stöd eller behandling som du kan beviljas.

Det som framkommer i intervjun omfattas av samma sekretessregler som allt annat om dig inom socialtjänsten. Din intervju finns kvar i din personakt. All dokumentation som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt.

Tvångsvård, för att bryta ett allvarligt och livshotande missbruk

Ibland måste socialtjänsten ingripa med tvångsvård för att bryta ett alltför allvarligt och livshotande missbruk. Tvångsvård inleds vanligtvis på ett LVM-hem (LVM - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) men ibland inleds vården på sjukhus.

Målet är att tvångsvården så snart som möjligt ska kunna gå över till frivillig vård.

Tvångsvården kan längst pågå i sex månader.

KONTAKT

Missbruksvårdens mottagning
Telefon 036-10 69 57

Mottagningens telefontid:

Måndag kl. 10.00–12.00

Tisdag kl. 13.00–14.30

Onsdag kl. 10.00–12.00

Torsdag kl. 10.00–12.00

Fredag kl. 10.00–12.00

Akut hjälp:
Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren via 112.

För akut hjälp när mottagningen är stängd kan du nå oss via
Kontaktcenter telefon 036-10 50 00