Bruksborg och andra behandlingshem, för dig med missbruksproblematik

Här finns information för dig som har ett missbruksproblem och behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge.

Jönköpings kommun driver behandlingshemmet Bruksborg men det finns även avtal med privata behandlingshem med olika inriktningar. Bland annat finns det behandlingshem som bara är till för kvinnor.

Målet är att du efter din tid på behandlingshem ska kunna komma hem och få fortsatt hjälp av öppenvården.

Beslut om insats

För stöd från behandlingshem behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare.

Bruksborg

Bruksborg ligger i Norrahammar strax utanför Jönköping. Vi har personal på plats dygnet runt och vänder oss till män som är över 20 år med missbruksproblem.

Målet är att du som får vård på Bruksborg ska

  • stärka din självbild,
  • bearbeta din missbruksproblematik,
  • skapa nya mönster och förhållningssätt

och därigenom förbättra förutsättningarna att du efter behandlingstiden kan fortsätta att leva ett nyktert och drogfritt liv.

Behandlingsmetoderna som vi använder utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

På Bruksborg erbjuder vi

  • utredning
  • behandling
  • stöd och motivation
  • eftervård
  • öppenvård
  • tränings- och utslussningslägenheter.

Innan du kommer till Bruksborg så har du tillsammans med din socialsekreterare utformat en vårdplan. Med utgångspunkt från planen gör du tillsammans med din kontaktperson på Bruksborg en planering som skrivs ner i en genomförandeplan.

Du ska under behandlingstiden delta aktivt och tillsammans med kontaktpersonerna ta ansvar för din behandling. Inför avslut ska du ha en längre period med drogfrihet och det ska finnas förutsättningar för att du får en fungerande livssituation. Om du behöver andra insatser ska dessa också ha etablerats och kännas trygga för dig.

Adress

Bruksborg
Stenbäcksvägen 3 i Norrahammar

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Missbruksvårdens mottagning
Telefon 036-10 69 57

Mottagningens telefontid:

Måndag kl. 10.00–12.00

Tisdag kl. 13.00–14.30

Onsdag kl. 10.00–12.00

Torsdag kl. 10.00–12.00

Fredag kl. 10.00–12.00

Akut hjälp:
Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren via 112.

För akut hjälp när mottagningen är stängd kan du nå oss via
Kontaktcenter telefon 036-10 50 00