search
Sök
menu
Meny

Retur, arbetsinriktad rehabilitering

På Retur finns 42 platser med strukturerad arbetspraktik under förhållanden som liknar en arbetsplats – i en drogfri miljö.

Vi har tydliga regler för drogfrihet, arbetstider och med individuella genomförandeplaner, väl anpassade till nationella riktlinjer och fastslagna ärenderutiner inom missbruksvården.

Vid en inskrivning ansvarar uppdragsgivaren för att uppdraget är tydligt beskrivet med syfte, målsättning och tidsplan.

Retur är främst en resurs till socialtjänsten och övriga kommunala verksamheter, men vi samarbetar även direkt med arbetsförmedling, kriminalvård, försäkringskassa m.m.

Retur finansieras med kommunala medel och intäkter från elektronikdemonteringen och är avgiftsfri för våra uppdragsgivare.

Verksamheten är miljöcertifierad.

Målsättning

Vi kan erbjuda allt från arbetsinriktad rehabilitering 2-3 timmar per dag, till arbetsträning 8 timmar per dag. Planeringen är individuell för varje klient. Målet med arbetsinriktad rehabilitering är att klienten ska få egen försörjning genom ett arbete på reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifterna

Arbetsuppgifterna anpassas för varje person. Vi har arbetsuppgifter inom industri, lokalvård, kök och lager/logistik. Arbetsuppgifterna anpassas efter varje persons förmåga. För klienter med beroendeproblematik kan vi även erbjuda en kurs i återfallsprevention. Förhållningssätt och samtalsmetod grundas på motiverande intervju, MI.

På Retur finns även möjlighet att träna på vårt gym för att förstärka den fysiska hälsan.

Öppettider är vardagar mellan 7.00–16.00.

Personal

1 samordnare och 5 arbetsinstruktörer

Postadress

Retur
Ängsforsvägen 2
556 28 Jönköping

Kontakt

Peter Gudbrand
Tfn 036-102175