search
Sök
menu
Meny
Sök

Stöd för dig som har problem med alkohol och droger

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol och droger. Kontakta oss på missbruksvården för att diskutera hur vi kan hjälpa dig. Missbruksvården ger insatser för dig som har fyllt 20 år.

Kostnadsfri hjälp

De insatser vi erbjuder är kostnadsfria. Undantaget är att en avgift kan tas ut om du får vård på behandlingshem.

Junepol, behandling för dig med missbruksproblem

Vi på Junepol kan erbjuda dig rådgivning, vägledning och behandling.

Du kan bland annat få hjälp med

  • Återfallsprevention, individuellt eller i grupp.
  • Haschavvänjningsprogram.

Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym.

Junepol erbjuder också stöd till dina anhöriga. Det kan vara något eller några enskilda samtal, parsamtal eller familjesamtal.

För dig som har problem med spel om pengar erbjuder vi spelprogram, individuellt eller i grupp.

Så här går det till
Vi börjar alltid med ett första besök där vi tillsammans ska komma fram till om Junepol är något som kan vara till hjälp för dig i din situation. Vi erbjuder individuell samtalsbehandling och ibland kan gruppbehandling erbjudas. Om vi kommer fram till att Junepol är rätt för dig så får du träffa en av våra behandlare. De flesta kommer till sin behandlare en gång per vecka för ett samtal på 45-60 minuter.

Om du vill ha med dig någon anhörig, vän eller någon annan på första besöket så går det bra. Om du går hos en behandlare så är det behandlaren och du som tillsammans kommer överens om hur ni ska lägga upp era samtal.

Hur länge behandlingen pågår bestämmer du tillsammans med behandlaren. Gruppbehandling brukar vara 8-10 tillfällen en gång per vecka.

Kostnad
Behandlingen hos oss är kostnadsfri för dig som bor i Jönköpings kommun.

Kontakta oss
Kontakta oss på Junepol om du är i behov av vägledning och hjälp eller vill veta mer om verksamheten.

  • Adress: Myntgatan 7 (samma ingång som Arkitektkopia), 553 32 Jönköping
  • Telefon: 036-10 58 62
  • Telefontid: måndag–fredag kl. 08.00–08.30 samt måndag, onsdag och fredag kl. 13.00–14.00
  • E-post: junepol@jonkoping.se

Slottsgruppen, behandling för dig med missbruksproblem

Slottsgruppen erbjuder gruppbehandling enligt Minnesotamodellen.

Minnesotamodellen utgår från att beroendet är en obotlig och behandlingsbar sjukdom som drabbar människan i livets alla områden. Alkohol- och drogberoende är en familjeproblematik som påverkar alla i den beroendes omgivning.

Behandlingen pågår i 1 år och omfattar grundbehandling under 8 veckor på heltid, därefter efterbehandling under 44 veckor, en dag i veckan. För att kunna delta på heltid finns möjlighet till sjukskrivning i förebyggande syfte.

Anhörigprogram
Under behandlingen erbjuder vi ett anhörigprogram med målet att öka kunskapen och lyfta av den skuld och skam som ofta begränsar anhörigas liv.

 Du som är anhörig kan kontakta slottsgruppen för att få stöd i din situation.

Kostnad
Behandlingen hos oss är kostnadsfri för dig som bor i Jönköpings kommun

Kontakta oss
Välkommen att kontakta oss om du är i behov av vägledning och hjälp eller vill veta mer om verksamheten. Efter ett första samtal blir du erbjuden ett studiebesök för mer information.

Mobila teamet - för dig med missbruksproblematik och en instabil social situation

På Mobila teamet får du som, utöver alkohol- eller drogproblem, har en instabil social situation individuellt anpassade motivations-, stöd- och behandlingsinsatser.

Beslut
För stöd från Mobila teamet behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare.

Kontakta oss i Mobila teamet
Telefon 036-10 29 77

Mer om Mobila teamet

Retur - stöd till arbete för dig med missbruksproblem

Retur erbjuder arbetspraktik i en drogfri miljö för att förbereda dig för att arbeta inom den reguljära arbetsmarknaden.

Stöd till egen försörjning
Du kan erbjudas allt från arbetsinriktad rehabilitering 2-3 timmar per dag, till arbetsträning 8 timmar per dag. Planeringen är individuell och målet är att du ska få stöd till egen försörjning.

Anpassade arbetsuppgifter
Du får arbetsuppgifter som är anpassade efter just din förmåga. Det kan vara inom industri, lokalvård, kök och lager/logistik. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att demontera elektronik från sortergårdar. Den demonterade elektroniken säljs sedan vidare.

På Retur finns även möjlighet för dig att träna på vårt gym för att stärka den fysiska hälsan.

Alla som önskar arbeta på Retur ska lämna ett urinprov på provtagningscentralen, Länssjukhuset Ryhov. Utandningsprov lämnas den första arbetsdagen och därefter sker det en individuell planering tillsammans med din kontaktperson.

Beslut
För stöd från Retur behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare.

Returs öppettider är vardagar mellan 7.00–16.00.

Kontaktuppgifter

EOS - sysselsättning för dig med missbruksproblem

Behöver du en sysselsättning i en drogfri miljö och söker en social gemenskap? Eos kan erbjuda dig en daglig sysselsättning med meningsfulla aktiviteter.

Ett exempel på vad du kan göra på Eos är att demontera elektronik. Sysselsättningen kan anpassas till vad du behöver och lokalen finns på Ekhagen samt i ett torp på Klämmestorps kvarn.

Inom Eos finns också möjlighet till sociala aktiviteter, till exempel utflykter, idrottsevenemang och fisketurer.

Öppettider är vardagar mellan kl. 7.30–15.30.

Beslut
För stöd från Eos behöver du ett beslut. Du kontaktar då först missbruksvårdens Mottagning och får sedan kontakt med en socialsekreterare. 

Kontaktuppgifter till Eos

BoP-teamet, för dig med beroende och en svår psykiatrisk sjukdom

Har du en svår psykiatrisk sjukdom och problem med alkohol eller droger? Behöver du hjälp att samordna de insatser som du får?

BOP erbjuder dig samtidig behandling av beroendet och den psykiska problematiken.

BoP-teamet

Bruksborg och andra behandlingshem för dig med missbruksproblem

Om du har ett missbruksproblem och behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge så finns det behandlingshem.

Behandlingshem

KONTAKT

Missbruksvårdens mottagning
Tfn 036-10 69 57

Mottagningens telefontid:

Måndag 10.00-12.00

Tisdag 13.00-14.30

Onsdag 10.00-12.00

Torsdag 10.00-12.00

Fredag 10.00-12.00

Akut hjälp:
Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren via 112.

För akut hjälp när mottagningen är stängd kan du nå oss via
Kontaktcenter tfn 036-10 50 00