Stöd för dig som missbrukar alkohol eller droger och har en psykiatrisk sjukdom

Här hittar du med en svår psykiatrisk sjukdom och problem med alkohol eller droger information om hur du kan få hjälp att samordna de insatser som du kan få.

Kontakta oss på missbruksvården för att diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Missbruksvården ger insatser för dig som har fyllt 20 år.

För att ta del av stödet och behandlingen hos vissa av våra verksamheter behöver du ett beslut från oss men en del av verksamheterna kan du själv kontakta.

Kostnadsfri hjälp

De insatser vi erbjuder är kostnadsfria. Undantaget är att en avgift kan tas ut om du får vård på behandlingshem.

BoP-teamet

BoP-teamet (BoP= Beroende och svårare psykiatrisk diagnos) består av personal från både kommunens missbruksvård och Regionens psykiatri. BoP erbjuder dig samtidig behandling av beroendet och den psykiska problematiken.

Bop erbjuder dig

  • stöd vid kontakter med andra myndigheter eller resurser i samhället,
  • motivationssamtal,
  • hembesök,
  • stöd i vardagen.

Genom BoP får du läkarkontakt med psykiatriker som har det medicinska ansvaret. Vi hjälper också till med att dela ut dina mediciner.

BoP kan också erbjuda Nada-akupunktur.

Varje förmiddag måndag-fredag är det öppet hus och du erbjuds då social samvaro i våra lokaler.

Kontakta oss
Du kan bli hänvisad till BoP genom remiss från sjukvården eller kommunen men du är också välkommen att kontakta oss direkt. 

Adress
Slottsgatan 28
553 22 Jönköping

Telefon
036-10 74 25
010-242 98 60

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Missbruksvårdens mottagning
Telefon 036-10 69 57

Mottagningens telefontid:

Måndag kl. 10.00–12.00

Tisdag kl. 13.00–14.30

Onsdag kl. 10.00–12.00

Torsdag kl. 10.00–12.00

Fredag kl. 10.00–12.00

Akut hjälp:
Vid akuta behov efter klockan 16.00 kontaktar du socialjouren via 112.

För akut hjälp när mottagningen är stängd kan du nå oss via
Kontaktcenter telefon 036-10 50 00