Återbetalning av försörjningsstöd

Här kan du läsa om eventuell återbetalning av försörjningsstöd.

Det ska alltid framgå av beslutet om du är skyldig att återbetala försörjningsstödet. Du behöver normalt inte betala tillbaka, men du kan bli återbetalningsskyldig om du får försörjningsstöd:

  • som förskott på en förmån eller ersättning, exempelvis sjukpenning, pension, bostadsbidrag eller lön,
  • när du är indragen i en arbetskonflikt,
  • om du inte kommer åt dina inkomster och tillgångar på grund av förhållanden som du inte kan påverka.

Du blir även återbetalningsskyldig om du fått för mycket försörjningsstöd på grund av att du lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Dessutom riskerar du att bli polisanmäld för bidragsbrott.

"Bistånd utöver skälig levnadsnivå" kan återkrävas om det getts under villkor om återbetalning.

Du kan även bli återbetalningsskyldig om socialtjänsten gör fel och du borde ha insett det.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För att beställa tid:
Team mottagning
Kapellgatan 21, Jönköping

Tfn 036-10 53 18

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Tfn 036-10 68 10

Försörjningsstöd Råslätt har stängt kl 9:30 -13:00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni.

Försörjningsstöd Öxnehaga
Oxhagsgatan 59, Jönköping
Tfn 036-10 67 90

Telefontid till handläggare vardagar kl 8.30-9.30.