Beslut om försörjningsstöd

Här kan du läsa om hur beslut om försörjningsstöd fattas.

Som regel fattas beslut om försörjningsstöd genom den socialsekreterare som utreder din ansökan.

I vissa fall krävs beslut av högre chef eller den sociala områdesnämnden. Du har i så fall rätt att närvara på områdesnämndens sammanträde för att framföra dina åsikter.

Om du är missnöjd med beslutet

Är du missnöjd med beslutet ska du få ett skriftligt avslagsbeslut samt skriftlig information om hur man överklagar.

Du kan överklaga beslutet skriftligt inom tre veckor från det datum du fick del av beslutet. Överklagandet lämnas in på det socialkontor där beslutet fattades. Din socialsekreterare hjälper dig om du har svårigheter att göra det själv.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För att beställa tid:
Team mottagning
Kapellgatan 21, Jönköping

Tfn 036-10 53 18

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Tfn 036-10 68 10

Försörjningsstöd Råslätt har stängt kl 9:30 -13:00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni.

Försörjningsstöd Öxnehaga
Oxhagsgatan 59, Jönköping
Tfn 036-10 67 90

Telefontid till handläggare vardagar kl 8.30-9.30.