search
Sök
menu
Meny

Försörjningsstöd, ansökan

För att göra ansökan om försörjningsstöd behöver du ha varit i kontakt med en socialsekreterare på socialtjänsten och bokat en tid.

Inför din ansökan om försörjningsstöd vill vi att du/ni fyller i frågeformuläret via länken nedan.

Fyll i de svaren du kan innan du kommer på ditt första besök för att vi ska få nödvändig kunskap om din/er situation. Vid besöket kommer vi att gå igenom frågorna och svaren tillsammans med dig. Dina uppgifter är sekretessbelagda, vilket innebär att informationen inte kan föras vidare utan ditt samtycke.

Dina svar i formuläret är en del av din ansökan om försörjningsstöd. Om du inte kommer på inbokat besök så hanteras inte din ansökan.

Information om behandling av personuppgifter

I samband med att du och eventuellt medsökande ansöker om försörjningsstöd kommer dina/era personuppgifter att registreras och behandlas med stöd av ”Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten”.

Information, bl a inkomstuppgifter kommer också att inhämtas via så kallad direktåtkomst från andra myndigheter. För närvarande gäller detta Arbetsförmedlingen, A-kassorna, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan och Skatteverket.

Du har rätt att begära utdrag ur socialtjänstens register, samt begära rättelse om felaktiga uppgifter behandlas.

BankID

Du beställer BankID hos din bank. För att beställa ett BankID måste du ha ett svenskt personnummer. Det finns även krav som de olika bankerna ställer upp, t.ex. en nedre åldersgräns och att man är folkbokförd i Sverige. Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. Hos vissa banker krävs ett personligt besök på bankkontoret där du legitimerar dig med godkänd ID-handling, medan du hos andra kan logga in på din Internetbank och beställa ditt BankID direkt. Du kan läsa mer på din banks webbsidor.