Försörjningsstöd för studenter under sommaruppehållet

Här hittar du som student information om ekonomisk hjälp och hur du söker försörjningsstöd under sommaruppehållet.

Vem räknas som student?

Du räknas som student om du har studerat före sommaren (på högskolenivå, folkhögskola eller Komvux) och planerar att fortsätta studera efter sommaren.

Du ska ha planerat din ekonomi

För att du som är student ska ha rätt till försörjningsstöd gäller bland annat följande:

 • Du ska planera din ekonomi så att studiemedlet räcker till och med det datum som det är avsett att täcka ditt behov enligt utbetalningsplan från CSN.
 • Du ska i första hand ansöka om de bidrag och ersättningar som du har rätt till. Exempelvis så har många studenter rätt till bostadsbidrag från Försäkringskassan utifrån sin ålder och inkomst.
 • Om du väntar inkomst i form av skatteåterbäring ska du deklarera elektroniskt för att möjliggöra att du får inkomsten redan i juni.
 • Om du har barn ska du i god tid ha ansökt om barnomsorg under hela sommaruppehållet.

Du som är arbetssökande under sommaruppehållet:

 • Ska vara aktivt arbetssökande. Det innebär att du ska söka arbete aktivt, i Jönköping och inom rimligt pendelavstånd, under hela vårterminen.
 • Ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen första dagen efter terminsslut.
 • Ska fortlöpande ha kontakt med Arbetsförmedlingen och följa uppgjord handlingsplan.
 • Ska tacka ja till anvisat arbete/arbetsmarknadsinsats.
 • För högskolestuderande gäller att man även ska ha informerat sig om sommarjobb genom Knutpunkten Career Centre, högskolans service om sommarjobb.

Du som har sommarjobb:

 • Ska i första hand begära förskott på lönen.

Du som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande:

 • Ska vara sjukskriven med godkänt läkarintyg.

Det kan bli aktuellt med återbetalning om du väntar på lön.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

För att beställa tid:
Team mottagning
Kapellgatan 21, Jönköping

Tfn 036-10 53 18

Övriga kontor:
Försörjningsstöd Råslätt
Tornfalksgatan 11, Jönköping 
Tfn 036-10 68 10

Försörjningsstöd Råslätt har stängt kl 9:30 -13:00 den 9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 15 maj och 12 juni.

Försörjningsstöd Öxnehaga
Oxhagsgatan 59, Jönköping

Tfn 036-10 67 90

Telefontid till handläggare
vardagar kl. 8.30–9.30.